Satspuljeprojekt

Lafs satspuljeprojekt –
Læs om projektet herunder.

Satspulje projektet er afsluttet
den 31. december 2010

Se folder her.

Med virkning fra 1. januar 2007 har lafs fået tildelt satspuljemidler, til et fireårigt projekt, der skal “sikre, at færre personer, der er visiteret til fleksjob, bliver hængende på ledighedsydelse, samt at fastholde personer, der har været gennem et meget langt sygdomsforløb eller er sat udenfor det ordinre arbejdsmarked af andre årsager”.

Til gennemførelse af projektet er der vedtaget følgende aktivitetsplan:
Udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale
Afholdelse af informationsmøder i lokalafdelingerne
Udsendelse af nyhedsbreve og løbende opdatering af LAFS’ hjemmeside, så materialet altid er tilgængeligt
Udgivelse af et medlemsblad
Fortsat personlig og telefonisk medlemsrådgivning.
Uddannelse af frivillige som rådgivere
Udvikling af lokalafdelingerne gennem kurser for bestyrelsesmedlemmer og bisiddere
Oplysningskampagne om fordelene ved at ansætte personer på særlige vilkår
Satspuljeprojektet har desuden disse hovedpunkter.
Daglig rådgivning til medlemmer i forhold til gældende lovgivning
Politisk arbejde for forbedring og synliggørelse af det rummelige arbejdsmarked.
Bisidderordning i mange lokalområder.
Kurser for ledige fleksjobbere.
Lokalafdelinger i alle regioner.
Information om nyt inden for det rummelige arbejdsmarked.
Konsulentservice til kommuner og virksomheder.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået