Publikationer

Relevante publikationer.

HK’s pjece om de nye regler- Fleksjob
Bekendtgørelse om fleksjob bonus.
Her står reglerne for modtagelse af fleksjob bonus, ved ansættelse af fleksjobber på 10 timer og under. Print/læs her.
Skemaer for diverse tilbagetræknings regler.
Fleksydelse, pension.
Tilbagetrækning.
Print LAFS Bisidder folder.
Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse
Regler for støtte til køb af handicap bil.
Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. Læs her.
Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse eller særlig ydelse. Læs her.
Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse
DUKH har udgivet 2 nye guider i serien “DUKHs guider til borgeren”. Emnerne denne gang er: merudgifter til voksne – servicelovens § 100 samt BPA – borgerstyret personlig assistance.
1. BPA – ordningen.
2. § 100
Fleksydelse.
Fleksydelse contra Efterløn…Her
Feksicurity, magasin om det rummelige arbejdsmarked, udkommer 4 gange årligt…Læs alle nr. Her
Materialet fra pensionsmødet i HK…Her
Hvad sker der når du er sygemeldt…Læs her.
Lafs satspuljeprojekt – Læs om projektet herunder. Se folder her.
Hvis du vil klage – Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen. I denne pjece kan du læse om de almindelige klageregler for sager på det sociale område. Reglerne gælder også for sager om aktivering, kontanthjælp og sygedagpenge.
Sådan forløber din sag- Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager. I denne pjece kan du læse om reglerne. Du kan læse om, hvad der sker, når din sag behandles. Og du kan læse om dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen.
Fleksjob – HK har udarbejdet denne pjece med information om mulighederne for at benytte fleksjob-ordningen indenfor HK’s områder. Pjecen er revideret i 2013. HK’s mål er at ansatte på fleksjob bliver en integreret og naturlig del af arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem fælles rettigheder og pligter. HKs afdelinger rundt om i landet får mange henvendelser om reglerne for fleksjob, og kan hjælpe med at sikre at løn- og ansættelsesvilkår er i orden.
Guide til anden aktør.
Regler for frivilligt arbejde. Når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. Læs her.
Reglerne for udbetaling af godtgørelse til frivillige.Læs mere her.
Pjecer om frivilligt arbejde, forenings- og organisationsarbejde.
Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde, Center for frivilligt socialt arbejde. 2000. Revideret 2007. Gratis.Denne pjece henvender sig til organisationer, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde. Hensigten med den er at give jer konkrete oplysninger om relevante regler om tavshedspligt, som I må have kendskab til, så I kan tage højde for dem i den daglige organisering af det frivillige arbejde.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået