LAFS er en interesseorganisation hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere.

Vi bor:
Energivej 3
4180 Sorø

Vores formål er til stadighed at arbejde for at forbedre vilkårene for fleks- og skånejobbere.
Dette formål opfylder vi ved at afholde kurser, yde råd og vejledning, gå med som bisidder for medlemmerne, samarbejde med jobcentre og arbejdsgivere om jobskaffelse og fastholdelse og ved stadige drøftelser med politikere, fagbevægelse og andre om fleks- og skånejobbers vilkår og muligheder.

LAFS blev stiftet af 25 ildsjæle i Skagen oktober 2001, og har passeret de 2800 medlemmer!
Vi bliver ofte nævnt i radioprogrammet Ret og Pligt på DR, samt andre brevkasser.
LAFS samarbejder både med kommuner, arbejdsgivere og faglige organisationer. og har flere gange deltaget i konferencer og møder på Christiansborg, Lafs er i 2008 også blevet høringsberrettiget.

Bisidderordningen.

LAFS har ud over hele landet både i de lokale afdelinger og i Landsforeningen et korps af bisiddere, LAFS bestræber sig til stadighed på at uddanne nye bisiddere i eget regi. Henvend dig til sekretariatet hvis du har behov for en bisidder og er medlem af LAFS.

Råd og vejledning.

Har du spørgsmål eller behov for at tale med en rådgiver, er du velkommen til at kontakte sekretariatet, eller som medlem – en kontaktperson.
Det er en god ide, at kommunikere skriftligt med kommunen, idet du står bedre med en skriftlig aftale, og kommunen har pligt til at svare dig indenfor 3 uger.

  • LAFS anbefaler alle at være medlem af en fagforening, idet disse involveres når lønnen i et fleksjob aftales.
  • Husk at fleksjobbere har ret til både pension og feriepenge. Snak med din fagforening.
    Bemærk at nogle fagforeninger har nedsat kontingent for fleksjobbere.
  • Det er altid en god ide, at tage en bisidder med til samtaler med kommunen. Det kan være ven, nabo, familie …..og 4 ører hører som regel bedre end 2. LAFS tilbyder bisidderassistance i flere lokalforeninger
  • Vær opmærksom på, at ledige fleksjobbere nu har samme ret til 6 ugers valgfri uddannelse som andre ledige
  • Hvis din kontanthjælp bortfalder pga. ægteskabelig status efter en visitation til fleksjob, er du berettiget til særlige ydelser.
  • HUSK: Du behøver ikke bøje nakken, fordi din erhvervsevne er nedsat.
  • Hvis du kan, så undgå at sætte dig ned, og vente på at kommunen løser dit problem for dig. F.eks har du lov at arbejde frivilligt 4 timer om ugen, når du modtager ledighedsydelse.

Gældende lovgivning:

For lovtekster og lignende henviser LAFS blandt andet til: Retsinfowww.cabiweb.dk eller star.dk

Endvidere har vi under “relevante links” samlet en del henvisninger.

Det er muligt at søge i Den Sociale ankestyrelses database over principafgørelser inden for det sociale område. www.ast.dk, vi har dog samlet de mest relevante principafgørelser her

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået