v/ Merete Hornecker Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere (LAFS)

Vedr. Årsopgørelse – Særligt kørselsfradrag jf. Ligningslovens § 9 D, for kronisk syge og handicappede, der pga. handicap eller den kroniske lidelse ikke kan benytte offentlige transportmidler til / fra arbejde.

SKAT har for nogle borgere, ændret dokumentationskravet for brug af ovennævnte kørselsfradrag, i forbindelse med kørsel til / fra et lønnet arbejde.

Tidligere kunne man selv indberette det særlige kørselsfradrag under rubrik 54 i årsopgørelsen, det er for mange ikke længere muligt. Man skal i de tilfælde, hvor man ikke selv kan indberette det særlige kørselsfradrag, kontakte SKAT.

Hvis man har modtaget dette fradrag i flere år, men ikke tidligere har fået det godkendt, fx ved udtalelse fra ens læge/speciallæge, hvoraf det fremgår at man pga. sin kroniske lidelse eller handicap ikke kan benytte offentlige transportmidler, vil/kan SKAT nu anmode om dokumentation eller en lægeudtalelse, der sammen med opgørelsen over ens kørsel til/ fra arbejde, fremsendes til SKAT, som efterfølgende tager stilling til om man er berettiget til dette fradrag.

SKAT har 15 dage efter anmodningen er fremsendt, til at vende tilbage med et svar.

Hvis man tidligere har fremsendt lægedokumentation til SKAT, burde det ikke være noget problem at fortsætte med at indberette dette fradrag, men også her kan der være tilfælde hvor man skal kontakte SKAT for at kunne indberette kørslen.

Man kan også anmode SKAT om bindende forhåndsgodkendelse, forud for indberetningen af dette fradrag.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået