Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 har ramt skævt. Alt for mange borgere er blevet sendt i urimelige ressourceforløb og arbejdsprøvninger. Det bør ændres, mener LO, FTF og AC, som har konkrete forslag til reformen.

Fire år efter reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft, viser erfaringer og analyser, at der er behov for en række forbedringer og justeringer. Problemerne med reformen knytter sig til både ressourceforløb, mikrofleksjob, fastholdelsesfleksjob og tilkendelse af førtidspension.

LO, FTF og AC har derfor udarbejdet en række forslag til forbedring af reformen.  Et af formålene med forslagene er, at det skal være lettere at få førtidspension. Blandt andet vil de tre organisationer gøre op med mantraet om, at arbejdsprøvninger og ressourceforløb altid skal afprøves, inden førtidspension tilbydes.

“Vi er interesserede i at få så mange som muligt i arbejde, men det skal ikke være på bekostning af menneskers helbred og liv. Belastede borgere skal ikke igennem et forløb, som forringer deres livskvalitet, det skal kun ske, hvis der er realistiske udsigter til, at borgeren kommer i arbejde”, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Forslagene lægger også op til, at kravet om at et ressourceforløb skal vare ét år, før kommunen kan træffe afgørelse om førtidspension, afskaffes. Der skal ligeledes være en tidshorisont, så forløbene maksimalt strækker sig over fem år.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået