Onsdag skal beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) redegøre for, hvordan han sikrer, at kommuner ikke foretager heksejagt på syge arbejdsløse – i stedet for at give dem fleksjob eller førtidspension.


Syge i job
En reform i 2013 strammede adgangen til førtidspension.
Til gengæld skulle flere arbejdsløse have »en individuel og helhedsorienteret indsats« i ressourceforløb i op til fem år. De kan bestå af praktik, kursus, brobygning til uddannelse, mentorstøtte, motion, misbrugs- og psykologbehandling og meget andet.
Siden reformen er antallet af tilkendelser faldet væsentligt. I 2012 fik 14.500 personer førtidspension. Det blev mere end halveret året efter til under 6.000. Siden er tallet steget svagt og var sidste år på 8.108.
Fleksjobs bliver der stadig flere af. Her er der en stigning fra 60.000 personer
i 2012 til 72.000 sidste år.
Når selv meget syge arbejdsløse ofte bliver sendt i langvarig aktivering, arbejdsprøvning og såkaldte ressourceforløb – i stedet for at få fleksjob eller førtidspension – kunne man få det indtryk, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvor meget og hvor længe kommunerne må jagte en mulig erhvervsevne i en person.
Men i et svar til Folketinget i denne uge fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), at han »ikke kan bekræfte«, at der ikke findes sådan grænse. Den findes altså et eller andet sted.

Og i et samråd med ministeren onsdag indkaldt af Enhedslisten kommer kampen til at stå om, hvor vidt en sådan grænse kan tegnes mere tydeligt.

Partiets arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen mener ikke, at ministerens svar hjælper ret meget. For principielle afgørelser i Ankestyrelsen og Østre Landsret trækker i den anden retning. De fastslår, at det er i orden at sætte selv meget syge ledige i langvarige afklaringsforløb.

Eller med Ankestyrelsens formulering, så skal selv borgere »med en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen« have et ressourceforløb, når »det ikke på forhånd kan anses for åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen …«.

Læs her.

Og

Efter samråd: Minister vil ændre lov om førtidspension

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået