Indkaldelse til LAFS ordinære generalforsamling 2017

lørdag den 18. marts 2017
kl. 14.00 – 17.30.
Generalforsamlingen afholdes:

Danhostel Kerteminde,
Skovvej 46, 5300 Kerteminde

I henhold til LAFS vedtægter indkaldes der hermed til LAFS ordinære generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning
3. Regnskab for 2016
4. Budget for 2017
4. Indkomne forslag
5. Evt. vedtægtsændringer
6. Fremtidigt arbejde
7. Valg til Hovedbestyrelse og suppleanter hertil
8. Evt.
Generalforsamlingen er åben for alle der har gyldigt medlemskab af LAFS, men man må meget gerne tilmelde sig så vi ved hvor mange vi skal bestille kaffe/te/frugt m.m. tilmelding til ckl@lafs.dk.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich – hvis du ønsker at spise med efter generalforsamlingen skal tilmelding ske til Conni Lindborg på ckl@lafs.dk, senest torsdag den 9. marts.
Hvis du ikke er tilmeldt – kan vi ikke love der er sandwich m.m. til dig.

Evt. Indkomne forslag skal være formand Hans Dankert i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og skal fremsendes til lafs@lafs.dk.

På bestyrelsens vegne
Hans Dankert, Formand
Merete Hornecker, Næstformand

 

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået