Højesteret har i dag for første gang taget stilling til tilbagebetaling af patienterstatning. Sagerne er omtalt i tidligere nyhed, og ført af henholdsvis advokat Niels Lindeborg Johansen og advokat Anni Nørgaard Clausen.

Højesterets begrundelse er (sammenskrevet version for begge sager) følgende:
“Forud for regionens udbetaling havde patienterne i Patientforsikringens afgørelser modtaget en klagevejledning, hvori det var anført, at en klage til ankenævnet kunne indebære en ændring af afgørelserne, således at de i mindre omfang eller slet ikke var berettiget til erstatning, og således at de helt eller delvist skulle betale erstatningen tilbage. Højesteret finder, at denne vejledning fra Patientforsikringen ikke kan sidestilles med eller træde i stedet for et konkret forbehold om tilbagesøgning fra regionens side.”
“Regionen klagede ikke over Patientforsikringens afgørelser, og beløbene blev udbetalt til patienterne, uden at regionen tog et konkret forbehold. Patienterne havde derfor på tidspunktet for regionens udbetaling en velbegrundet forventning om, at de havde ret til beløbene, og at dette ikke kunne kræves tilbagebetalt. Det forhold, at det i klagevejledningen i Patientforsikringens efterfølgende afgørelser var anført, at patienterne i tilfælde af klage over disse afgørelser kunne risikere, at ankenævnet ændrede de oprindelige afgørelse med den virkning ,at hele erstatningen ville bortfalde og skulle tilbagebetales, kan ikke ændre herved.”

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået