Kære LAFS medlemmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Den 21. marts 2017

LAFS hovedbestyrelse takker alle der deltog på LAFS generalforsamling den 18. marts. Det var en god generalforsamling, med god stemning og en livlig diskussion, med mange gode indlæg, også i forhold til det fremtidige arbejde. Det tegner godt for det kommende års aktiviteter. Hans Dankert, formand for LAFS de seneste 8 år ønskede af personlige årsager ikke at genopstille, Hans vil fortsat følge LAFS arbejde tæt, da LAFS og vores arbejde stadig har hans interesse. Merete Hornecker, takkede Hans for hans store indsat i LAFS gennem de seneste 10 år, de seneste 8 år som formand, hvor han har haft et tæt samarbejde med Merete Hornecker som næstformand gennem alle årene. Det bliver et stort savn at undvære Hans i det daglige arbejde, Hans har været en kæmpe inspiration ikke mindst i forhold til det politiske arbejde, kontakten til pressen, til de faglige organisationer, og de mange samarbejdspartnere som har været og er vigtige i LAFS arbejde.

Merete og Hans

Merete takker Hans for hans kæmpe indsats for LAFS igennem de seneste 10 år.
HB 2017

Den nye hovedbestyrelse 2017

Nyvalgt hovedbestyrelse. Der skulle vælges 3 nye HB medlemmer, desværre var der kun 2 der stillede sig til rådighed for HB arbejdet, det er vi rigtigt ærgerlige over, men det er nu engang de betingelser man må arbejde efter, i en forening som LAFS. Den nyvalgte hovedbestyrelse konstituerede efterfølgende: Merete Hornecker, formand, Hanne Rasmussen, næstformand, Lone Poulsen, kasserer/sekretær og Leif Holm Nielsen, ansvarlig for det lokale arbejde. Som suppleanter blev valgt, Søren List og Bent Pedersen. De øvrige opgaver vil blive fordelt på det førstkommende HB møde, som afholdes indenfor den kommende måned.

På vegne af LAFS, Merete Hornecker

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået