Højesteret har onsdag den 22. november afsagt domme i to sambehandlede sager. Fælles for sagerne er, at Højesteret tog stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der er krav om en konkret diagnose, for at en sygdom kan være omfattet af handicapbegrebet.

Sagerne omhandlede
Sagerne er ført for henholdsvis HK Danmark og Finansforbundet og vedrører spørgsmålet om, hvorvidt to kvinder er blevet afskediget i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod diskrimination på grund af handicap.
Begge kvinder fik efter en foretaget operation funktionsnedsættelser.
Den ene kvinde blev som følge af en kikkertoperation i 2009 voldsomt plaget af svimmelhed og synsproblemer, mens den anden kvinde begyndte at lide af voldsom træthed efter en hjerneoperation foretaget i 2012. Begge kvinder blev efterfølgende sygemeldt og senere hen afskediget – henholdsvis 5 og 11 måneder efter deres operation.
Fælles for kvinderne var, at der ikke på opsigelsestidspunktet var nogen eksakt diagnose. Det var alene deres funktionsnedsættelse, der kunne dokumenteres af læger og andre sundhedspersoner.
På det grundlag mente arbejdsgiver ikke, at de ansattes sygdom kunne være omfattet af handicapbegrebet, og at afskedigelserne dermed ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået