Mon Enhedslisten og Alternativet har forstået dybden af syge og reformramte københavneres voldsomme reaktioner ovenpå kommunalvalget i Københavns Kommune og fordelingen af borgmesterposter? Reaktionerne bunder blandt andet i desperation og afmagt.

FORHOLDENE I BESKÆFTIGELSES- OG Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune har i længere tid været genstand for skarp kritik fra blandt andre syge borgere, sociale bevægelser, læger, socialrådgivere og jurister.
Vi har hørt om en urimelig forvaltningskultur, hvor mange syge er blevet efterladt uden at få deres ret, mens de er blevet tiltagende mere syge og psykisk belastet af dårlig behandling fra forvaltningen.
Syge borgere, der ikke er udredte, nægtes forlængelse af sygedagpenge og henvises i stedet til kontanthjælp. Andre holdes ligeledes i venteposition på kontanthjælp, selvom de er så syge og har så lidt funktions- og arbejdsevne, at de selv under den nuværende lovgivning burde få tilkendt fleksjob eller førtidspension. Lægeattester på svære sygdomme og funktionsevnenedsættelser negligeres igen og igen, og syge borgere uden nævneværdig arbejdsevne henvises til ressourceforløb eller andre tvivlsomme aktiviteter.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået