Visitation til et fleksjob.

Det er et krav, at man har så væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, at man ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Løn og vilkår
Reglerne for fleksjob er ændret efter 1. januar 2013. Det følgende gælder, hvis du er ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 eller efter 1. januar 2013 skifter til nyt fleksjob (på ny arbejdsplads eller med ændrede arbejdsopgaver).

Løn og ansættelsesvilkår
Din arbejdsgiver betaler løn for den arbejdsindsats, du reelt udfører. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud, så din indtægt vil bestå af lønnen fra din arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen.
Hvis dit arbejdsområde er dækket af en overenskomst, fastsættes din løn og øvrige arbejdsvilkår i overensstemmelse hermed. Hvis dit arbejdsområde ikke er dækket af en overenskomst, fastsættes din løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Hvis der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, kan du og din arbejdsgiver tage udgangspunkt i denne overenskomst.

Hvis din ansættelse ikke er dækket af en overenskomst, skal overenskomsten på sammenlignelige områder gælde. Fastsættelse af din løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med din arbejdsgiver og f.eks. din faglige organisation.

Andre vilkår i den nye ordning
Det er muligt at blive visiteret til fleksjob, selvom din arbejdsevne er meget lav.
Fleksjob er midlertidige. Det første fleksjob kan – uanset alder – bevilges for en periode af max fem år.
Hvis du er under 40 år, kan du få bevilget fleksjob for fem år af gangen.
Derefter tager jobcentret stilling til, om du fortsat er berettiget til et nyt midlertidigt fleksjob. Er du over 40 år, kan du efter det første fleksjob bevilges et permanent fleksjob, hvis jobcentret vurderer, at din arbejdsevne er nedsat i et omfang, så overgang til et arbejde på almindelige vilkår ikke er en mulighed.

Sygdom og barsel
Du får i forbindelse med sygdom og barsel udbetalt fleksløntilskud, hvis din arbejdsgiver udbetaler løn i disse perioder. Fleksløntilskuddet bliver beregnet på baggrund af denne indtægt. Hvis din arbejdsgiver ikke betaler løn under sygdom og barsel, får du udbetalt henholdsvis sygedagpenge eller barsels dagpenge efter reglerne herom.
Din løn og fleksløntilskud kan beregnes på:  Beregner

Fra job til fleksjob hos samme arbejdsgiver
Du kan først blive ansat i et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, når du har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.
Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – fx fordi du har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Løn under sygdom i fleksjob
Er du i fleksjob hos en virksomhed med overenskomst, får du løn for de effektive arbejdstimer under sygdom. Du får løn for de effektive arbejdstimer under sygdom, hvis din arbejdsplads betaler løn under sygdom efter overenskomstens regler. Kommunen supplerer med fleksløntilskuddet.

Virksomheder uden overenskomst
Hvis du ikke får løn under sygdom, vil du få sygedagpenge fra kommunen for de timer, du skulle havet været på arbejdspladsen.
Sygedagpengene vil blive modregnet i dit fleksløntilskud. Det betyder, at du samlet vil få udbetalt et beløb svarende til 98 procent af højeste dagpengesats.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået