Information til virksomheder og arbejdsgivere

Arbejdsgiveren får ikke længere tilskud for den løn, som udbetales til den fleksjobansatte.
Den fleksjobansatte får suppleret sin løn fra arbejdsgiver med et tilskud fra kommunen, som svarer til 98% af dagpengesatsen i de timer, hvor der ikke arbejdes. Tilskuddet til den fleksjobansatte kan højst udgøre kr. 18.701 om måneden. (2020 sats)

For alle der er ansat i fleksjob før 2013, og fortsat er ansat hos samme arbejdsgiver, gælder de gamle regler stadig hvor arbejdsgiveren udbetaler løn for 37 timer om ugen, og får refusion på ½-delen eller 2/3 af mindstelønnen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ifølge lovens § 70e, stk. 3 skal løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter de kollektive overenskomster på området.
Da KL og KTO, henholdsvis Sundheds kartellet (endnu) ikke har indgået aftale, der er tilpasset den nye fleksjobansættelse, skal der ifølge lovens § 70e, stk. 3 indgås aftale mellem den fleksjobansatte og arbejdsgiveren om lønnen, således at bestemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med den ansattes arbejdsevne i fleksjobbet. Jobcenteret og den overenskomstbærende faglige organisation modtager efter aftale med den ansatte kopi af aftalen om fleksjob.
Hvis en fleksjobansat udfører funktionærarbejde, men arbejder under 8 timer eller derunder om ugen, skal den fleksjobansatte ansættes på funktionærlignende vilkår. Ved funktionærlignende vilkår forstås i denne henseende, at funktionærlovens vilkår gælder som helhed. Den ansatte har således ret til løn under sygdom, barsel m.v.

Kontakt LAFS hvis du som arbejdsgiver har spørgsmål til dette.

Fleksjobansættelse:
Arbejdsgiver betaler arbejdstager løn for de effektive timer, den pågældende leverer i jobbet.

I forbindelse med etablering af fleksjobbet kommer jobcenteret hurtigst muligt med en vurdering af arbejdsintensiteten i fleksjobbet.

Vurderingen danner grundlag for den aftale, der skal indgås mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Jobcenteret angiver arbejdsevnen i arbejdstid (timer) og intensiteten i procent.

Hent vores informationsfolder til virksomheder i pdf her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået