Vejledning om satser 2019

Ledige fleksjob, FB gruppe der samler ledige fleksjob i hele landet

Vejledning om fleksjob fra retsinformation.

Principafgørelser Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principafgørelser. 

Resourseforløbsydelse  læs her om reglerne for Resourseforløb.

Den sociale ankestyrelse er øverste klageinstans på velfærdsområdet.

www.borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark. På borger.dk kan du finde information og betjene dig selv over for det offentlige.
www.sygeguide.dk er et nyt site der er lavet i samarbejde mellem flere faglige organisationer.

Fleksjob HK

SR-bistand – social rådgivning og bistand, Frivilligcenter SR-Bistand kan med over 30 års erfaring yde dig social, juridisk eller psykologisk rådgivning.
Diskus rapporten.

Arbejdsmarkedsstyrelsen – Handicap – overblik over mulighederne.
www.ijobnu.dk – den direkte vej mellem virksomheder og mennesker med nedsat funktionsevne. Her finder du masser af nyttige informationer, der er med til at fremme enhver ansættelse – uanset om du er Jobsøger eller Arbejdsgiver.

www.cabiweb.dk er et selvejende viden- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet – baseret på faglig uafhængighed. Vores mål er at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet.

www.dukh.dk hvis du har et handicap og er i tvivl om dine rettigheder i forhold til myndighederne, kan du kontakte os og få gratis rådgivning.

Beskæftigelsesankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af kommunerne eller staten i jobcentrene om dine rettigheder og pligter efter sociallovgivningen og arbejdsmarkedslovgningen.

Handicapidrættens Videnscenter Formålet med centret er at medvirke til en kvalitetsforbedring af arbejdet med handicappede blandt professionelle.
www.retsinformation.dk er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået