Fleksjob

HVAD ER ET FLEKSJOB?

Visitation til et fleksjob. 1. januar 2013
Reformen ændrer ikke på kriterierne for at få fleksjob. Men fremover sker der nogle væsentlige ændringer af ordningen. Blandt andet bliver fleksjob midlertidige, og tilskuddet bliver ændret.
Reformen ændrer ikke på kriterierne for at få fleksjob
Kriterierne for at blive visiteret til et fleksjob bliver ikke ændret. Det er fortsat et krav, at man har så væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, at man ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Fleksjob bliver bevilliget for en femårig periode
Hvis du bliver visiteret til et fleksjob fra 1. januar 2013, hvor reformen træder i kraft, kan du få et fleksjob i op til fem år. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at det er du, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.
Midlertidige fleksjob betyder derfor ikke, at du skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om du har ret til et fleksjob.
Hvis du er over 40 år, kan du efter det første fleksjob få et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at du aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder – derudover får du et tilskud
Den nye fleksjobordning indebærer, at du får løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 17.000 kroner om måneden (98 procent af den højeste dagpengesats). Der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension.
Størrelsen på dit tilskud afhænger af din løn. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 13.208 kroner om måneden før skat. Når din månedsløn før skat overstiger 13.208 kroner, bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af din løn. Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension på cirka 36.900 kroner om måneden.

Fra job til fleksjob hos samme arbejdsgiver
Du kan først blive ansat i et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, når du har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.
Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – fx fordi du har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Hvis du mister dit fleksjob og bliver ledig
Hvis du er visiteret til et fleksjob og er ledig, får du ledighedsydelse som enten kan udgøre cirka 15.450 kroner om måneden (89 procent af højeste dagpengesats) eller cirka 13.952 kroner om måneden (80 procent af højeste dagpengesats), hvis du har børn eller cirka 10.500 kroner om måneden (60 procent af højeste dagpengesats), hvis du ikke har børn. De to sidstnævnte ydelser svarer til kontanthjælpssatsen for voksne forsørgere eller ikke-forsørgere.
Du modtager cirka 15.450 kroner om måneden, hvis du fx kan modtage syge- eller barsels dagpenge, eller du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder.
Hvis du ikke har ret til den høje sats, modtager du den lavere ydelse (enten 13.952 kroner om måneden, hvis du har børn eller 10.500 kroner om måneden, hvis du ikke har børn). Det er tilfældet, hvis du er blevet visiteret til et fleksjob, men fx ikke har ret til sygedagpenge.
Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen, modtager ledighedsydelse svarende til 60 procent af højeste dagpengesats frem til folkepensionsalderen, eller til at de overgår til fleksydelse.
Som ledig får du blandt andet en aktiv indsats i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og ret til seks ugers selvvalgt uddannelse, mens du modtager ledighedsydelse. Indsatsen indebærer også, at du blandt andet selv skal søge aktivt efter et fleksjob og kan få aktive tilbud fra kommunen.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået