Bisidderordningen

Har du har behov for en bisidder fra LAFS, skal du kontakte sekretariatet, Gerne i god tid forinden, og senest en uge før mødet, du kontakter os enten på tlf. 93 20 80 60 eller mail. lafs@lafs.dk.

Du kan gøre brug af vores bisidderordning når du har været medlem 1 mdr. 

Information ved brug af LAFS bisidder.
For medlemmer af LAFS, der også har en privat socialrådgiver, advokat, partsrepræsentant eller lignende på deres sag. LAFS yder bisidderhjælp til vore medlemmer – det er en af LAFS hovedopgaver.

Alle medlemmer tilbydes gratis bisidderhjælp fra LAFS efter behov. LAFS betaler transportudgifterne hertil, op til de første 50 km. pr. kontingentperiode, overskydende km. betales af medlemmet med gældende lave takst.

Grundlaget for en bisidder er:
Borgerens ret til en bisidder når offentlige forvaltninger behandler ens sag jfr. § 8. i Forvaltningsloven.

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.

Se også Socialministeriets vejledning nr.73 punkt 36 af 3. oktober 2006.

En bisidder bør være god til at lytte til personer med behov for hjælp og under et møde være et ekstra par ører og i nogle situationer også et vidne.

Som udgangspunkt må en bisidder ikke tale direkte til en sagsbehandler eller jobkonsulent, men kun svare hvis man bliver spurgt, bisidderen kan dog løbende samtale med den man er bisidder for.

Bisidderen kan tage referat af mødet efter aftale, da en sagsbehandler eller jobkonsulent kan afvise at samtalen bliver optaget , især hvis de kan henvise til, der er en bisidder med.

En bisidder har tavshedspligt jfr. Forvaltningsloven

En bisidder skal ikke være en omvandrende ”Karnov”, men vide hvor love og regler kan findes fx på internettet.

LAFS har uddannet mange bisiddere fordelt over hele landet, og vi yder gratis bisidderhjælp til vores medlemmer. LAFS betaler transportudgifter op til 50 km, og de overskydende km betales af medlemmet med gældende lave takst.

En bisidder er en person der selv er afklaret. og har overskud til at hjælpe andre. har været på kursus, og kan efterfølgende virke som LAFS bisidder.

 Det er vigtigt at bisidderen har mulighed for at sætte sig ind i den aktuelle sag og dens tidligere forløb, vi anbefaler vores bisiddere at afholde et formøde, evt. pr. telefon eller over mail hvis afstanden til borgeren er for stor.

 Det er dog vigtigt at pointere at bisidderne IKKE sagsbehandler og læser sagsagter igennem.

 OBS: Til både bisidder og medlem.

Alle bisidderopgaver skal meldes til sekretariatet, man kan som udgangspunkt godt have den samme bisidder igennem et forløb, hvis bisidderen kan på de tidspunkter, men husk, et nyt møde, betyder en ny henvendelse til sekretariatet.

 LAFS bisidderassistance

Bisidderassistancen kan kontaktes på tlf. 93 20 80 60. 
BEMÆRK: Pga. de aktuelle COVID-19 restriktioner har vores sekretariat mindre åbent end normalt: mandage kl. 10-14.

 Hvis du har behov for at komme i kontakt med os uden for åbningstiden, så er du meget velkommen til at sende en mail til lafs@lafs.dk. Skriv gerne hvad henvendelsen drejer sig om samt dit navn og tlf. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt

 

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået