Bisidder

Her kan du finde information om LAFS bisidderassistance.

LAFS Bisidderassistance
Kontaktes på tlf. 93 20 80 60

Sekretariatets åbningstider:
Mandag 10.00 – 14.00
Tirsdag 10.00 – 14.00
Onsdag lukket
Torsdag 10.00 – 14.00
Fredag lukket

Bisidderordningen…
Har du har behov for en Bisidder fra LAFS, skal du kontakte sekretariatet.
Gerne i god tid forinden, senest en uge før mødet, du kontakter os enten på tlf. 93 20 80 60 eller mail. [email protected]

Information ved brug af LAFS bisidder.
For medlemmer af LAFS, der også har en privat socialrådgiver, advokat, partsrepræsentant eller lignende på deres sag.
LAFS yder bisidderhjælp til vore medlemmer – det er en af LAFS hovedopgaver.
Desværre har vi gennem det seneste stykke tid, stødt på et problem, når vi som bisidder sammen med et medlem er mødt op på fx jobcentre eller hos andre aktører.

Alle medlemmer tilbydes gratis Bisidderhjælp fra LAFS efter behov.
LAFS betaler transportudgifterne hertil, op til de første 50 km. pr. kontingentperiode, overskydende km. betales af medlemmet med 2,00 kr. pr. km. til LAFS.
LAFS afregner selv transport med Bisidderen.

Grundlaget for en Bisidder er:
Borgerens ret til en Bisidder når offentlige forvaltninger behandler ens sag jfr. § 8. i Forvaltningsloven.
Se Socialministeriets vejledning nr.73 punkt 36 af 3. oktober 2006.

LAFS har uddannet mange bisiddere fordelt over hele landet, og vi yder gratis bisidderhjælp til vores medlemmer. Dog skal medlemmet betale for bisidderens transport, hvis denne overstiger 50 km.
LAFS betaler transportudgifter op til 50km, og de overskydende km betales af medlemmet med 2,05 kr. pr. km.

En Bisidder er en person der selv er afklaret. og har overskud til at hjælpe andre. En sådanne person der har været på kursus, kan efterfølgende virke som LAFS Bisidder

En Bisidder bør være god til at lytte til personer med behov for hjælp og under et møde være et ekstra par øre og i nogle situationer også et vidne.
Som udgangspunkt må en bisidder ikke tale direkte til en sagsbehandler eller jobkonsulent, men kun svare hvis man bliver spurgt, bisidderen kan dog løbende samtale med den man er bisidder for.

Bisidderen kan tage referat af mødet efter aftale, da en sagsbehandler eller jobkonsulent kan afvise at samtalen bliver optaget ,især hvis de kan henvise til der er en Bisidder med.

En Bisidder har tavshedspligt jfr. Forvaltningsloven.

En Bisidder skal ikke være en omvandrende ”Karnov” , men vide hvor love og regler kan findes fx på internettet.

Det er vigtigt at Bisidderen har mulighed for at sætte sig ind i den aktuelle sag og tidligere forløb i store træk, vi anbefaler vores Bisiddere at afholde et formøde, evt. gennem telefon eller over mail hvis afstanden til borgeren er for stor.

OBS: Til både bisidder og medlem.

Alle bisidder opgaver skal meldes til sekretariatet, man kan som udgangspunkt godt have den samme bisidder igennem et forløb, hvis bidderen kan på de tidspunkter, men husk, et nyt møde, betyder en ny henvendelse til sekretariatet.

Venligst
LAFS