Arbejdsgiver

INFORMATIONER TIL ARBEJDSGIVER.

Til virksomheder og arbejdsgivere
Info fra LAFS

Tilskuddet ændres for arbejdsgiverne 1. januar 2013:

Arbejdsgiveren får ikke længere tilskud for den løn, som udbetales til den fleksjobansatte.
Den fleksjobansatte får suppleret sin løn fra arbejdsgiver med et tilskud fra kommunen, som svarer til 98% af dagpengesatsen i de timer, hvor der ikke arbejdes. Tilskuddet til den fleksjob ansatte kan højst udgøre kr. 16.700 om måneden.

Fleksjobbonus:
Arbejdsgiveren kan få en fleksjob-bonus på kr. 20.000 ved ansættelse af en fleksjobansat, der arbejder 10 timer eller derunder om ugen og er beskæftiget i mindst 9 måneder. Fleksjobbonus er en engangsydelse. Arbejdsgiveren skal ansøge om fleksjobbonus hos Forebyggelses-fonden.

Fleksjobansættelse:
Arbejdsgiveren skal alene betale den ansatte løn for de timer, som den pågældende er ansat til at arbejde.
I forbindelse med etablering af fleksjobbet kommer jobcenteret hurtigst muligt med en vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan arbejde i fleksjobbet og af arbejdsintensiteten. Vurderingen danner grundlag for den aftale, der skal indgås mellem arbejdsgiveren og den ansatte.
Jobcenteret angiver arbejdsevnen i arbejdstid (timer) og intensiteten i procent.
Et eksempel kan være en person, der vurderes at kunne arbejde på nedsat tid 20 timer om ugen og med 100 pct. intensitet/produktivitet.
Et andet eksempel kan være en person, der kan arbejde i 30 timer om ugen, men med 50 pct. intensitet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ifølge lovens § 70e, stk. 3 skal løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter de kollektive overenskomster på om-rådet.
Da KL og KTO, henholdsvis Sundheds kartellet (endnu) ikke har indgået aftale, der er tilpasset den nye fleksjobansættelse, skal der ifølge lovens § 70e, stk. 3 indgås aftale mellem den fleksjobansatte og arbejds-giveren om lønnen, således at bestemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med den ansattes arbejdsevne i fleksjobbet. Jobcenteret og den overenskomstbærende faglige organisation modtager efter aftale med den ansatte kopi af aftalen om fleksjob.
Hvis en fleksjobansat udfører funktionærarbejde, men arbejder under 8 timer eller derunder om ugen, skal den fleksjobansatte ansættes på funktionærlignende vilkår. Ved funktionærlignende vilkår forstås i denne henseende, at funktionærlovens vilkår gælder som helhed. Den ansatte har således ret til løn under sygdom, barsel m.v.
KL og KTO forhandler p.t. om en aftale om fleksjob. KL informerer nærmere, når der er nyt herom.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået