Advokater, råd og vejledning


LAFS samarbejder med flere advokater rundt i landet, til gavn for vores medlemmer, nogle af dem har nu tilbudt vores medlemmer gratis råd og vejledning, se nedenstående. ……………………………..

Retshjælpen Retssikkerhed i forvaltningen. Minimums erstatninger.

Den 6. december 2016

Vedr. samarbejdet med SiriusAdvokaterne: Da vores samarbejdspartner Mark Wriedt har fået nyt job – er det ikke længere muligt at kontakte ham hos SiriusAdvokaterne. Samarbejdet med SiriusAdvokaterne fortsætter, vi skal i januar 2017 afholde møde med SiriusAdvokaterne, når mødet har været afholdt og vi kender navnet på vores nye kontaktperson, vil vi oplyse herom på hjemmesiden og på Facebook.

På LAFS vegne Merete Hornecker Næstformand

LAFS indgår samarbejde med Helle Hald og Mark Wriedt fra SIRIUS advokater. 

Pr 1. december 2013 er SIRIUS advokater blevet tilknyttet LAFS med henblik på at yde gratis og uforpligtende rådgivning vedrørende de mange juridiske problemstillinger, der kan opstå for personer med en nedsat funktionsevne.

SIRIUS advokater er et specialistkontor, hvor vi i afdelingen for erstatnings- og forsikringsret har stor erfaring med en lang række områder, hvor der kan opstå behov for juridisk bistand. Indledningsvist kan en funktionsnedsættelse opstå ved et trafikuheld, en arbejdsskade eller måske en fejlbehandling. I disse tilfælde kan der kræves erstatning fra henholdsvis modpartens forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og Patientforsikringen. Helle og Mark fortæller: “Når funktionsnedsættelsen er opstået og arbejdsevnen er reduceret, kan det være relevant at søge om invalidepensionsydelser fra sit pensionsforsikringsselskab, hvor produktet forsik-ring mod tab af erhvervsevnen ofte indgår. Disse ting er alle noget, som vi hos SIRIUS advokater har stor erfaring med. Kommunale sager trækker ofte i langdrag, hvilket for så vidt kan være forståeligt, da alle behandlingsmuligheder skal udtømmes, ligesom man skal have belyst arbejdsevnen ved en arbejdsprøvning i henhold til lovgivningen, før der som udgangspunkt kan tilkendes fleksjob eller førtidspension efter de nye regler om fleksjob og førtidspension. Kommunerne skal dog følge en lang række sagsbehandlingsregler i retssikkerhedsloven (navnlig §§ 3, 5 og 7a), der har til formål at sikre, at borgerens sag behandles hurtigst muligt. Sker dette ikke kan kommunen ifalde et erstatningsansvar, og det er vores erfaring, at der i retspraksis stilles større og større krav til kommunernes sagsbehandling, hvorfor dette om-råde er meget interessant. Efter fleksjob- og førtidspensionsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2013, har vi desværre oplevet, at kommunerne er meget tilbageholdende med at træffe afgørelser i borgernes sager. Har kommunen ikke været tilstrækkelig hurtig i sin sagsbehandling, og er dette skyld i, at der ikke er blevet truffet en afgørelse i sagen, kan det derfor være nødvendigt at udtage stævning med henblik på at få domstolene til at afgøre, om borgeren opfylder betingelserne for fleksjob eller førtidspension. Dette er en uheldig tilstand, som ikke desto mindre er reel. Hos SIRIUS advokater har vi stor interesse for dette område og fører løbende en række sager omkring kommunernes langsommelige og dårlige sagsbehandling og kan således være behjælpelige med en sådan sag.” Har du spørgsmål eller brug for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, kan du kontakte advokat Helle Hald og advokatfuldmægtig Mark Wriedt telefonisk hver onsdag mellem kl. 10-12 på telefon 88 88 85 85 eller via mail: [email protected]eller [email protected]. Ved alle henvendelser bedes medlemsnummer oplyst ……………………………. Råd og vejledning Advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain, Frederikshavn. Har etableret en speciallægeafdeling vedrørende personskadeerstatninger, herunder rådgivning til fleks- og skånejobbere. De tilbyder gratis telefonrådgivning 1 time hver onsdag fra kl. 11.00 – 12.00, hvor de kan kontaktes på tlf. 72 21 17 15. De tilbyder endvidere vore medlemmer et gratis møde, hvor man får en vurdering af den konkrete skade, som personen har været udsat for. Under mødet planlægges det videre forløb. Husk: at oplyse dit medlemsnummer. ………………………….