Silkeborg

Den 27. maj 2019

LAFS netværksgruppe, Silkeborg og omegn inviterer til
NETVÆRKSMØDE.
Torsdag den 20/6 kl 14.00 til 16.00.

Vi starter mødet med at få besøg af den socialøkonomiske virksomhed Assistanze`s ejer Tina Salling-Thomsen. Hun har sendt følgende som oplæg til besøget:

”Assistanze har specialiseret sig i at hjælpe mennesker, der har nedsat arbejdsevne, med at finde deltidsansættelser (fleksjob) i virksomheder i Silkeborg og omegn.
Konkret betyder det, at Assistanze tilbyder gratis rekrutteringshjælp til virksomheder, som har behov for arbejdskraft på deltid inden for alle brancher og opgaver.
Assistanze fungerer som 2. aktør i et samarbejde med Jobcenter Silkeborg.
Med udgangspunkt i en fælles dialog med deltagerne til mødet, vil Tina Salling-Thomsen og Susanne Nordquist fortælle om Assistanzes tilgang, værdier og mål, ligesom der også vil være mulighed for at drøfte eventuelle udfordringer.”

Den sidste del af mødet vil vi bruge på at snakke om Netværksgruppen. Hvad kan vi bruge den til og er der emner (evt. problematikker), som vi kan tage op på møder? Måske forsøge at få personer udefra, eksempelvis som dette arrangement med Assistanze, til at komme og snakke om emnerne. Er det en idé at have fast mødedag, f.eks. første tirsdag i måneden?
Til mødet vil der være te, kaffe og småkager. Vi vil holde pause undervejs, og det er selvfølgeligt tilladt at rejse sig og gå lidt rundt efter behov, ligesom det måske kan være en ide at medbringe skråpude eller andet, som hjælper en.
Mødet afholdes hos 3F Silkeborg, Granhøjvej 16.

Vel mødt til et par spændende og hyggelige timer.

—————————————————

Den 13. Februar 2019

NETVÆRKSMØDE
Mandag 4. marts 15.00 til 16.30
Mødet afholdes hos 3F Silkeborg, Granhøjvej
(i mødelokale 3)

VI VED GODT AT DET ER MED KORT VARSEL 😉

Håber at I har tid og lyst til at komme og tag gerne andre interesserede med, så de kan høre lidt om LAFS.

Vi starter med Velkomst og præsentation af hinanden 😊 Så vil vi gerne tage hul på snakken om, hvad vi vil/kan bruge netværksgruppen til. ALLE ideer og forslag er velkomne.

Derudover skal vi forberede os til et møde 6 marts, hvor vi (arbejdsgruppen for LAFS Netværksgruppe Silkeborg og Omegn) har inviteret os selv til møde med Silkeborg kommunes jobcenter chef og lederen af fleksjobafdelingen. Med det møde, håber vi at starte en form for samarbejde med kommunen. Bl.a. vil vi give kort præsentation af LAFS ,evt. mulighed for besøg i fleksjobcafeen og mulighed for at lægge LAFS præsentationsfolder på relevante steder. Vi vil også spørge ind til kommunen og jobcenterets arbejde ift fleksjobbere. Vi vil gerne forberede os med alle i netværksgruppen for at være så godt forberedt som muligt og har brug for jeres kommentar, meninger og ideer.

HÅBER VI SES 4. MARTS 😃😃 – der er kaffe på kanden!

LAFS, Netværksgruppe Silkeborg og omegn.
Kontakt Hanne K. Nielsen tlf. 24 63 05 68 

Kære LAFS medlemmer i Silkeborg og omegn
Der har den 9. januar været afholdt møde i Silkeborg hvor der blev besluttet at oprette en ”LAFS netværksgruppe, Silkeborg og Omegn.
Fra LAFS deltog Erik Markvad (frivillig i LAFS Landsforening) Hanne og Torben fra Silkeborg.
Nogle stikord fra mødet, og om formålet med LAFS netværksgruppe Silkeborg og Omegn:

• Vi vil synliggøre os for nuværende og kommende medlemmer

• Vigtigt at vi har en forening som LAFS der kan tale vores sag.

• At LAFS er høringspart i forhold til ministerier og anerkendt som repræsentant af de politiske partier på Christiansborg.

• Samarbejdet med patientorganisationer, fagforeninger og andre i Værdig Reform.

• “At LAFS kan flere ting som jeg personligt kan bruge.”

• Godt at mødes med ligesindede

Konkrete tiltag:

• LAFS sekretariat sender mail ud til alle medlemmer i området, om at der er etableret en ”LAFS netværksgruppe Silkeborg og Omegn”

• Der er oprettet en Facebookgruppe ”LAFS Netværksgruppe, Silkeborg og Omegn”, vi opfordre alle til at tilmelde sig gruppen.

• Vi vil invitere os til møde med Silkeborg kommunens fleksjobafdeling, med henblik på et samarbejde, herunder besøg i fleksjobcafeen samt mulighed for at lægge LAFS præsentationsfolder på kontorerne. Erik tager kontakt til kommunen.

Når vi har gennemført ovennævnte tiltag vil vi overveje næste skridt. Både LO og 3F stiller lokaler til rådighed for netværksmøder.
Kontaktperson for netværksgruppen er Hanne K. Nielsen, tlf. 24 63 05 68, mail hannekn@outlook.dk>
Kommende netværksmøder vil blive indkaldt i god tid via mail og vil blive lagt på Facebook.

Med venlig hilsen

Hanne K. Nielsen, kontaktperson Silkeborg og Omegn Erik Markvad, Frivillig i LAFS

 

 

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået