Nedslidte seniorer parkeres i fleksjob

Nedslidte seniorer parkeres i fleksjob
Dansk Industri: De seniorer, man regnede med skulle på seniorførtidspension, er i stedet endt i fleksjob. Nu opfordres politikerne til at finde en ny balance.

Nedslidte ældre er kun i meget ringe omfang blevet tildelt seniorførtidspension. Det er der snart ikke mange, der har fulgt debatten om tilbagetrækning, som er i tvivl om.

Kun 1.285 ældre borgere har fået seniorførtidspension, siden ordningen trådte i kraft i 2014. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet fra oktober 2018.
Samtidig er antallet af de 60-64-årige fleksjobber steget. I 2018 var der 14.300 seniorer, der var visiteret til fleksjob. Det er en stigning på omkring 8.000 personer siden 2011. Det viser ny tal fra Dansk Industri (DI), som er trukket fra jobindsats.dk.

Læs her.

Ny seniorpension giver nedslidte ret til at trække sig tidligt tilbage

Med en ny seniorpension får nedslidte ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre, og de får forbedret deres muligheder for at arbejde på nedsat tid i et fleksjob. Det indgår i pensionsaftalen, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået. Der nedsættes også en kommission til at se på danskernes pensionsalder efter 2040

Læs her.

Debat Læserbrev: Reformramte møder psykisk vold i beskæftigelsessystemet

Det er et generelt problem, at de seneste års reformer af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge og en sine steder vilkårlig kommunal forvaltningspraksis har påført mange syge, forulykkede og traumatiserede mennesker yderligere afmagt.

Derom vidner en ny og sjælden bogudgivelse fra Forlaget Udenfor i 2018, “De reformramte”. Her kommer 24 reformramte borgere med en endog meget alvorlig kritik af beskæftigelsespolitikken og beskæftigelses systemet. De peger på, at reformramte ikke alene oplever at være udsat for uretfærdig lovgivning.
Nogle af dem har gået ubehandlet med alvorlige traumer eller sygdomme i mange år, før nogen i sundhedssystemet har villet tro på dem og tilbyde dem relevant behandling.
De er kommet til beskæftigelses systemet på grund af invaliderende sygdomme eller andre livsomstændigheder, men er i systemet blevet påført yderligere erfaringer af afmagt, ventetid, uvished og utryghed såvel som stress- og belastningstilstande, depression, angst, PTSD, social deroute og økonomisk katastrofe.
Det er beretninger om meningsløs og umyndiggørende sagsbehandling, hvor magtfuldkomne kommunalt ansatte ikke anerkender deres sygdomme og funktionsnedsættelser, men fordrejer eller ignorerer lægefaglige vurderinger og modarbejder deres behandling i sundhedssystemet.

Læs her.

Principafgørelse: Små fleksjob må ikke stå i vejen for seniorførtidspension

Ankestyrelsen slår i en principafgørelse fast, at en arbejdsevne til små fleksjob ikke er nok til afslag på seniorførtidspension.

Det er en sag fra Tønder Kommune, som NB-Beskæftigelse har afdækket, der er baggrunden for principafgørelsen.
“Jeg går ud fra, at det så er den, der gælder”, siger Paul Sønnichsen om afgørelsen, som han læste i sin e-Boks lørdag. Ankestyrelsen stadfæstede i december et afslag fra Tønder Kommune på seniorførtidspension med henvisning til, at Sønnichsen kunne varetage et fleksjob på 7,5 timer om ugen. Det er den afgørelse, styrelsen nu har lavet om, og som samtidig ligger til grund for en ny principafgørelse om seniorførtidspension og fleksjob.
I principafgørelsen understreger Ankestyrelsen, at et lille fleksjob ikke er nok til et afslag på seniorførtidspension. I brevet til Paul Sønnichsen står der, at styrelsen blandt andet lægger vægt på, “at du kun har en meget begrænset arbejdsevne svarende til et lille fleksjob.”

Læs her.

Du bliver jaget men … nul krav til sygemeldte politikere

Der gælder mildest talt særlige regler for de politikere, som har strammet reglerne for danskere på sygedagpenge.
Et folketingsmedlem skal nemlig på intet tidspunktet fremvise så meget som skyggen af en lægeerklæring, hvis de er på længerevarende sygeorlov.
‘Det er ikke sædvanlig praksis at indhente dokumentation uanset sygeorlovens længde,’ oplyser Folketingets administration.Skærende kontrast: Politikerne på Borgen har strammet sygedagpengereglerne, men kan selv gå på sygeorlov uden at fremvise nogen form for dokumentation.

Læs her.

 

Afsløring: Snyd i stort privat socialrådgiverfirma

Både udsatte borgere og ansatte socialrådgivere fortæller om snyd i et af landets største private rådgiverfirmaer.
Den private socialrådgiver Bisidderhjælpen ApS har afdelinger fem steder i Danmark, og har gennem de seneste år haft stor vækst. Men nu flygter medarbejderne, og flere kunder fortæller om snyd med regningerne og svigt i deres sager.
“Det er uetisk at tage så mange penge fra mennesker, som er faldet og befinder sig i krise. Det var jo ikke en opsparing, jeg brugte på det. Det var mine overlevelsespenge”
Tidligere kunde, København, der indtil nu har fået regninger for 11.500 kr fra Bisidderhjælpen
“Jeg var jo syg og i forvejen hårdt presset. Jeg orkede simpelthen ikke kæmpe med dem også”
Tidligere kunde, Nordjylland, har indtil nu betalt 5000 kr til Bisidderhjælpen
Private socialrådgivere er en branche, der har været i vækst de senere år som følge af velfærdsstatens mange reformer og kommunernes mange fejl i sagsbehandlingen. Tusinder af borgere søger til private rådgivere for at få hjælp med deres sager om alt fra tvangsfjernelse af børn over sager med ressource forløb til sager om førtidspension.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået