Hvordan er fleksjobberen stillet ved strejke

Der har flere gange været rejst spørgsmål til hvordan personer visiteret til fleksjob er stillet ved en strejke eller lockout.
Vedhæftet er LAFS spørgsmål til STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering svar på spørgsmålet.
Så jeg vil opfordre til at læse vedhæftede svar fra STAR, så man ved hvordan man er stillet ved en eventuel konflikt

Læs her.

Forhadt reform kom efter pres fra EU

Lige nu er der forhandlinger i gang om ændringer af den stærkt omdiskuterede reform af førtidspension og fleksjob. Reformen blev i 2012 gennemført af SRSF-regeringen efter pres fra EU.

På onsdag inviterer Folketingets beskæftigelsesudvalg til åben høring om den stærkt udskældte reform af førtidspension og fleksjob.

I Europluspagten står der, at landene skal begrænse førtidspensionsordninger.

Høringen falder sammen med, at partierne bag reformen er i gang med at evaluere den nu fem år gamle reform.

Presset for ændringer er voldsomt efter utallige beretninger om mennesker, der er kommet i klemme i reformen, dødeligt syge, der ikke kan få førtidspension, syge der bliver endnu mere syge af årelange forløb med arbejdsprøvninger, sengepraktikker og andre uhyrligheder.

Læs her.

Blogger: Social ulighed giver modstandsbevægelse vind i sejlene

Den stigende udgrænsning af borgernes retssikkerhed er ikke til at overse eller feje ind under selv det største gulvtæppe i nogle af kommunernes jobcentre, skriver debattør Claus Jansson.

DEN SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE får vind i sejlene i takt med, at den uværdige behandling af syge og udsatte borgere i beskæftigelses systemet stiger. Absurditeten i kontroltiltag og den stigende udgrænsning af borgernes retssikkerhed er ikke til at overse eller feje ind under selv det største gulvtæppe i nogle af kommunernes jobcentre.
At tilskrive den voksende sociale modstandsbevægelse én og kun én faktor eller reform, vil nok være at tage munden for fuld. Men alligevel vil jeg tillade mig at udråbe specielt en ting, som den altoverskyggende grund. Og det går under navnet ”reformen af førtidspension og fleksjob”. Forkortelsen i Folketinget kaldes for L53-2012-13, som næsten per automatik leder tankerne hen imod et truende indhold i stil med H5N (fugleinfluenza).

Læs her.

Sygemeldte ledige skal til sygeplejerske: Kommune anklages for ulovlige regler

Skive Kommunes jobcenter er på vej med nye regler for sygefravær, der gælder for ledige på kontanthjælp eller uddannelsesydelse.
Hvis man er i enten praktik eller på det beskyttede beskæftigelsesværksted, BOMI, eller anden aktivering i Skive Kommune, skal man fremover også møde op på Sundhedsklinikken i Skive, når man har sygemeldt sig.
Men de nye regler er ulovlige, mener den private socialrådgiver, Ricky Magnussen, som netop har indsendt en klage over Skive Kommune til det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen.
Reglerne er varslet til at gælde fra 24. januar.
På Sundhedsklinikken vil en sygeplejerske så give råd og vejledning om, hvorvidt man enten skal gå hjem og pleje sig selv i et antal sygedage, eller om man er rask nok til at gå i skole/aktivering. Eller om man ligefrem bør søge læge.
Hvis man er for syg til at møde op i Sundhedsklinikken, kan man via sin sagsbehandler bede om at få et hjemmebesøg af sygeplejersken.
Men Skive Kommune er ude på et skråplan, hvor man har bevæget sig helt uden for lovens rammer, mener Ricky Magnussen.
– Kommunen kan per definition ikke behandle eller diagnosticere efter sundhedsloven, siger Ricky Magnussen.
Borgerens sundhed er et spørgsmål mellem borgeren og egen læge eller speciallæge. En sygeplejerske ansat af kommunen må derfor ikke vurdere, om man er rask eller syg, lyder den private socialrådgivers argument.

Læs her.

Må syge og handicappede have et normalt liv?

Syge mennesker overvåges på forskellig vis. De skal for eksempel tænke sig godt om, når de skriver noget på face book.
Der har været flere sager om, at kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere åbenbart ikke må have et liv som andre i samfundet. Specielt ikke, hvis de har et handicap eller en sygdom, som gør, at de har en lille arbejdsevne.
Myndighederne må aldrig vurdere alene på baggrund af borgerens aktiviteter på Facebook.
Siden 4. januar 2017 – altså cirka et år – har der været fire artikler fra forskellige medier, hvor mennesker med enten sygdom eller handicap i den grad er blevet overvåget af myndigheder og politikere, fordi de har tilladt sig at være synlige via Facebook.

Læs her.

Åben høring om reformen af fleksjob og førtidspension

Den 1. januar 2013 trådte reformen af fleksjob og førtidspension i kraft. Der er således gået 5 år siden da. Formålet med høringen er at gøre status over reformen. Høringen finder sted onsdag den 31. januar 2018 kl. 10.00-15.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

På høringen vil der fokus være på, hvad der har virket godt og hvad der har været mindre hensigtsmæssigt. Formålet med høringen er at undersøge, hvad vi har lært og hvad vi kan gøre bedre i fremtiden.

Problemstillingen vil blive set fra flere forskellige vinkler:

a) Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen indleder med et oplæg om reformen af førtidspension og fleksjob og det videre forløb

b) ”Stemmer fra borgerne”.
Vi hører om de berørtes (gode og dårlige) historier om bl.a.
– Tilkendelse af førtidspension
– Ressourceforløb og
– Fleksjob

c) Kommunernes erfaringer
– Oplæg fra Vordingborg Kommune
– Oplæg fra Norddjurs Kommune

d) Hvordan virker loven set med fagpersoners øjne
– Oplæg fra Dansk Socialrådgiverforening
– Oplæg fra Ergoterapeutforeningen

e) Tilkendelse af førtidspension
– Oplæg ved Ankestyrelsen
– Oplæg ved professor i socialret
– Oplæg ved advokat

f) De lægefaglige vurderinger
– Oplæg ved Dansk Selskab for Almen Medicin
– Oplæg om vurdering af helbreds oplysninger i rehabiliteringsteam-sager

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået