Coronakrisen har sat socialrådgivere fri: Har skabt udvikling hos udsatte borgere

For mange socialrådgivere har den suspenderede beskæftigelsesindsats været en unik mulighed for at få deres faglighed i spil på nye måder. Ifølge Dansk Socialrådgiverforening er resultaterne så gode, at de skal med i de kommende reformer af fleksjob og førtidspension.

Onsdag i denne uge blev der igen åbnet op for den aktive beskæftigelsesindsats. Og mens de fynske og jyske jobcentre allerede har slået dørene op, holder de sjællandske fortsat kun åbent digitalt. Til gengæld bliver store dele af beskæftigelsesindsatsen nu sat i gang igen i hele landet. Dermed er de ledige igen forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og jobcenteret, og det betyder også, at perioden med lempeligere krav til ledige lakker mod enden.

Men hos Dansk Socialrådgiverforening jubler man ikke nødvendigvis over den udsigt. I Dansk Socialrådgiverforening har man fået mange meldinger fra menige medlemmer om, at de seneste måneder på flere områder har fungeret bedre end normalt.

“Socialrådgiverne siger entydigt, at det, at de har kunnet bruge deres faglighed og viden i de to måneder, hvor der var givet frit rum, har skabt resultater. Sågar hører jeg socialrådgivere sige, at nogle af de mest udsatte borgere, som det ellers er rigtigt svært at holde kontakten med, nu selv ringer til dem flere gange om dagen,” siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening til A4 Arbejdsliv

“Vi er gået fra en meget processtyret sagsbehandling, hvor lovgivningen dikterer, hvad vi skal gøre, til at det under coronanedlukningen var den enkelte socialrådgiver, der vurdererde, hvad der var bedst for den enkelte borger. Det har givet gode menneskelige resultater og har skabt udvikling i borgernes liv,” fortsætter han.

Han fortæller, at borgerne har rykket sig på forskellig vis. Nogle er kommet i ressourceforløb, andre har sagt ja til misbrugsbehandling, og nogle har fået bostøtte i eget hjem til at få struktur på hverdagen.

 

Cabi: Samtaler online har sine fordele

I Cabi har man også erfaret, at suspenderingen af den aktive beskæftigelsesindsats har medført fordele. Det fortæller Mette Rønnau, direktør i Cabi.

“Helt lavpraktisk har mange jobcentre været igennem en stor omstilling, fordi de har skullet tage mange borgersamtaler online. Men det har også givet nogle gode erfaringer, som er vigtige at tage med videre,” siger hun til A4 Arbejdsliv.

Ifølge hende handler det blandt andet om, at nogle af de ledige, der enten er på sygedagpenge eller er sårbare og lider af angstproblematikker, faktisk har lettere ved at indgå i dialog online fremfor at skulle møde op på jobcentret.

“Vi hører fra sagsbehandlere og ledere, at de har opnået meget bedre kontakt med nogle borgere og derfor bedre har kunnet afklare dem. Det skyldes, at der har været en anden dialog, hvor borgerne har kunnet sidde i vante rammer derhjemme og dermed føle sig mere trygge,” siger Mette Rønnau. 

Dansk Socialrådgiverforening har samlet en række erfaringer sammen, som er sendt til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), og ifølge Mads Bilstrup bør disse erfaringer indgå i de kommende drøftelser om reformerne af fleksjob og førtidspension.

Socialrådgiver: Tættere forhold til borgeren

Socialrådgiver Lone Engels, som er ansat hos Jobcenter Lærkevej i København har også oplevet at coronakrisen og har givet et nyt og bedre samarbejde med borgerne.

“Personligt håber jeg, at vi kan tage ved lære af, hvor positivt det har været, at pligten i beskæftigelsesindsatsen har været sløjfet for den gruppe, jeg arbejder med. Det har dannet et andet rum mellem socialrådgiveren og borgeren, hvor vi bedre sammen har kunnet definere, hvad der gav mening,” siger hun i et interview med A4 Arbejdsliv

Mere information

Læs artiklen hos A4 Arbejdsliv

Læs interviewet med Lone Engels

kilde: Cabi

Nu sættes slutspurten ind: Løsning for risikogrupper kan findes i sygedagpengesystemet

Læs her.

Aftale om forlængelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning

Danmark står over for en gradvis genåbning, hvor dele af samfundet har taget de første skridt mod en normal hverdag og flere er på vej. Der er imidlertid fortsat store dele af samfundet, som vil være nedlukket i en længere periode, hvilket medfører store økonomiske konsekvenser for de berørte lønmodtagere og virksomheder.
Trepartsaftalen om en midlertidig lønkompensationsordning bidrager til at holde hånden under en lang række danske arbejdspladser på de virksomheder, som er økonomisk presset af COVID-19-krisen.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned i lyset af den gradvise genåbning af Danmark. Dermed vil ordningen være gældende fra og med den 9. marts til og med den 8. juli.
Der vil skulle genansøges om forlængelse af perioden fra 9. juni til 8. juli 2020.
Parterne er desuden enige om, at lønkompensations ordningen tilpasses, således at det bliver muligt for virksomheder at modtage lønkompensation for den del af lønnen som arbejdsgiveren ikke modtager refusion for fra kommunen, samtidig med at virksomheden modtager refusion fra kommunen. Ændringen sker af hensyn til at sikre parallelitet til fleksjobbere på hhv. gammel og ny ordning. Det er virksomhederne selv, som laver modregningen og melder den arbejdsgiverbetalte del af lønnen ind til Erhvervsstyrelsen.
18. april 2020

 

Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet.

COVID-19 medfører stor usikkerhed hos danske lønmodtagere og virksomheder. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Aftalen er et stort bidrag til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at COVID-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød.

 

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

læs mere her

 

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået