Nu sættes slutspurten ind: Løsning for risikogrupper kan findes i sygedagpengesystemet

Læs her.

Aftale om forlængelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning

Danmark står over for en gradvis genåbning, hvor dele af samfundet har taget de første skridt mod en normal hverdag og flere er på vej. Der er imidlertid fortsat store dele af samfundet, som vil være nedlukket i en længere periode, hvilket medfører store økonomiske konsekvenser for de berørte lønmodtagere og virksomheder.
Trepartsaftalen om en midlertidig lønkompensationsordning bidrager til at holde hånden under en lang række danske arbejdspladser på de virksomheder, som er økonomisk presset af COVID-19-krisen.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned i lyset af den gradvise genåbning af Danmark. Dermed vil ordningen være gældende fra og med den 9. marts til og med den 8. juli.
Der vil skulle genansøges om forlængelse af perioden fra 9. juni til 8. juli 2020.
Parterne er desuden enige om, at lønkompensations ordningen tilpasses, således at det bliver muligt for virksomheder at modtage lønkompensation for den del af lønnen som arbejdsgiveren ikke modtager refusion for fra kommunen, samtidig med at virksomheden modtager refusion fra kommunen. Ændringen sker af hensyn til at sikre parallelitet til fleksjobbere på hhv. gammel og ny ordning. Det er virksomhederne selv, som laver modregningen og melder den arbejdsgiverbetalte del af lønnen ind til Erhvervsstyrelsen.
18. april 2020

 

Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet.

COVID-19 medfører stor usikkerhed hos danske lønmodtagere og virksomheder. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Aftalen er et stort bidrag til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at COVID-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød.

 

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

læs mere her

 

Ny mulighed for opkvalificering frem for afskedigelse af medarbejdere i service- og restaurationsbranchen under Corona-krisen

Der bliver nu udbudt et 30 dages online opkvalificeringsforløb for ufaglærte og faglærte inden for brancherne service, turisme, hotel og restauration. Mens medarbejderne deltager i fjernundervisningen, kan virksomhederne få dækket deres løntab gennem midler fra VEU-godtgørelse og kompetencefonde.

Tomme restauranter og hoteller rammer service-, turisme-, hotel- og restaurationsbranchen hårdt. Men det skal et nyt samarbejde hjælpe på.

 

3F, HORESTA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er gået sammen om en model, hvor virksomheder fra hele landet kan sende ufaglærte og faglærte medarbejdere på kompetenceudvikling i op til 30 dage. Rybners Kursuscenter udbyder forløbet, der fokuserer på branchespecifikke kompetencer såsom personligt salg, online kundeservice, markedsføring og fødevarehygiejne.

Læs mere her

Kendisser i shitstorm

 “Der er ingen corona-epidemi”

Læge Vibeke Manniche har lagt en kontroversiel udtalelse op på socialt medie, og datteren Mai bifalder det.

Vibeke og datteren Mai Manniche mener ikke, vi har nogen epidemi grundet corona. (Foto: Scanpix)

Minister lover opgør med forhadte ressourceforløb: ‘Vi har fattet, at der er noget galt’

Partierne bag fleksjob- og førtidspensionsreformen går snart i gang med de længe ventede forhandlinger om at få ændret i reformen. Beskæftigelsesministeren vil kaste sig over ressourceforløb som det første og varsler aftale inden årets udløb.

Den udskældte reform af førtidspension og fleksjob fra 2013 bliver snart revideret, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S).

– Vi går i gang meget snart. Inden for et par uger starter vi forhandlinger om ændringer i førtidspension- og fleksjobreformen. Vi har fattet, der er noget galt – især med ressourceforløbene. Og de er det første, vi kaster os over.

Læs mere her

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået