Hvornår overgår personen til fleksjob efter de nye regler?

  • Hvornår overgår personen til fleksjob efter de nye regler?
    Hvis en person bliver ansat i et nyt fleksjob efter 1. januar 2013, bliver pågældende omfattet af de nye regler for fleksjob.
  • Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis det alene er skånebehovet eller timetallet, der bliver ændret. Det samme vil være tilfældet, hvis der ændres i jobbeskrivelsen fx som følge af en forfremmelse, men hvor ansættelsesområdet og opgaverne er sammenfaldende med de hidtidige arbejdsopgaver.
  • Hvis den pågældende skifter tjenestested inden for fx en kommune eller fra et ministerium til et andet ministerium, fordi de hidtidige arbejdsopgaver flyttes til et nyt tjenestested, vil der heller ikke være tale om et nyt fleksjob.
  • Det samme gør sig gældende, hvis to virksomheder fusionerer, eller der sker virksomhedsoverdragelse, og ansættelsesmyndigheden dermed bliver en anden, men arbejdsopgaverne og ansættelsesvilkår er fortsat i uændret form.
  • Kriterierne for visitation til fleksjob efter de nye regler er de samme. Der er ikke tale om, at personen skal genvisiteres til fleksjob.
Syge står tilbage uden retssikkerhed

Syge står tilbage uden retssikkerhed

Adv. Mads Pramming (Foto: Niels Sigaard)

Advokat Mads Pramming kritiserer manglende kontrol med, om kommunerne og Ankestyrelsen overholder loven.

Advokat Mads Pramming kom med et fantastisk indlæg til høringen på Christiansborg den 31. januar om den manglende retssikkerhed for syge og handicappede borgere. Dejligt med en advokat der tager bladet fra munden ift den manglende retssikkerhed. Men om det får politikerne til at lytte og forholde sig til det ift til præcisering af loven, må tiden vise. Merete Hornecket, LAFS formand.

Læs her.

Forening skeptisk over opgør med jobprøvning: “Vi vil se det, før vi tror det”

Forening skeptisk over opgør med jobprøvning: “Vi vil se det, før vi tror det”

Hvert andet afslag om førtidspension bliver ændret, når sagen ender som en klage hos Ankestyrelsen.

– Jeg bliver nødt til at sige, at vi vil se det, før vi tror det, siger Hanne Rasmussen, der er sekretariatsleder for Landsforeningen af fleks- og skånejobbere (LAFS).

Borgere, der er for syge til at arbejde, skal først trækkes igennem jobprøvning, inden de i sidste ende alligevel havner på førtidspension.
Men sådan skal reglerne ikke tolkes. Det mener regeringen, som sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF netop har lavet en ny aftale om at præcisere reglerne over for kommunerne.

Læs på DR.
Tekst til lovforslag med bemærkninger.

Nye afgørelser fra ankestyrelsen

Nye afgørelser fra ankestyrelsen

Disse kan have interesse for fleksjobbere.

Ankestyrelsen – principafgørelse 1-18, fleksløntilskud, beregning af ferie.

Ankestyrelsens principafgørelse 101-17 om ressourceforløbsydelse – indtægter – efterbetaling – tilbagebetaling

Læs her

Troels Lund er klar til hurtig ændring af førtidspension

Troels Lund er klar til hurtig ændring af førtidspension

Beskæftigelsesministeren er blevet berørt af mange enkeltsager, der vidner om meningsløse ressourceforløb.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er klar til at justere reglerne for førtidspension i indeværende folketingssamling.
Det siger han under en høring på Christiansborg onsdag. Den finder sted forud for, at førtidspensionsreformen fra 2012 skal igennem en større kulegravning, hvor politikerne vil se på, om reformen har virket efter hensigten.
– Intentionen med reformen er rigtig. Det er, at vi skal have flest muligt i job, fastslår Troels Lund Poulsen (V).
– Men jeg bliver også berørt af de mange enkeltsager, der bliver sendt til mig. Ud fra det jeg får forelagt, virker det, som om nogle bliver sendt i meningsløse ressourceforløb.

Læs her.

Reform skal stadig spare penge

Reform skal stadig spare penge

I går var der høring i Folketinget om førtidspensionsreformen. I en paneldebat i fredags i LO-huset slog Socialdemokratiet, SF og Venstre fast, at spare målet med reformen fastholdes.

Fagbevægelsen, sociale organisationer og patientforeninger stiller krav om markante ændringer af reformen af førtidspension og fleksjob.
Efter vores opfattelse var det godt, at vi lavede reformen af førtidspension og fleksjob.
Partierne bag reformen er lige nu i gang med at evaluere reformen, i dag er der indkaldt til høring i Folketinget og efterfølgende vil partierne forhandle om ændringer.
Men der er ikke lagt op til at slække på det sparekrav, der er indlagt i reformen, slog politikere fra Socialdemokratiet, SF og Venstre i fredags fast under en debat på LO’s socialpolitiske statusmøde.

Det er en del af aftalen om reformen, at der i 2020 skal spares 1,9 milliarder kroner på førtidspension og fleksjob, og at besparelsen på sigt skal være på 3,6 milliarder kroner årligt.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået