Værdig Reform er et samarbejde mellem 64 faglige og sociale organisationer, der sætter fokus på de mange problemer som reformen af ”Førtidspension og Fleksjob” som trådte i kraft 1. januar 2013 har haft for mange syge, nedslidte, handicappede og andre på kanten af arbejdsmarkedet.
Vi håber der i løbet af foråret når reformen evalueres, vil ske de nødvendige lovmæssige ændringer, så de berørte borgere ikke længere skal trækkes gennem årelange ressourceforløb.
Hvis du vil vide mere om samarbejdet kan du søge på #værdigreform.
Der er også udarbejdet en folder med 6 konkrete forslag til forbedringer. https://applikationer.foa.dk/Publikationer/pjece.asp?id=2339

Med venlig hilsen
Merete Hornecker
Formand

https://www.vaerdigreform.dk/hvem-staar-bag

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået