LAFS ønsker svar på følgende spørgsmål vi har modtaget fra forskellige fleksjobbere, der er ansat på arbejdspladser, hvor der kun er åbent noget af året.
1. Hvis en borger ansættes i en virksomhed som fleksjobber, og virksomheden hjemsender en p.g.a. arbejdsmangel, man afskediges ikke – man bliver sendt hjem fx i 2 måneder, vil man da efterfølgende være omfattet af den nye ordning fra 1. januar 2013, med løn for de effektive timer og fleksløntilskud for de resterende, eller vil man fortsætte med de ansættelsesvilkår som man har fra før 1. januar 2013.

Svar fra Styrelsen:
Styrelsen kan vejledende oplyse, at i de tilfælde, hvor den hjemsendte kan anses for opsagt i forbindelse med hjemsendelsen, vil det være at betragte som et nyt fleksjob, der skal følge de nye regler for fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380 af 23/12 2012, når personen igen ansættes i fleksjob.
I de tilfælde, hvor den ansatte ved hjemsendelsen ikke kan anses for endeligt ophørt i ansættelsesforholdet, er det en fortsættelse af det oprindelige fleksjob, når den ansatte genoptager arbejdet. Det betyder, at såfremt pågældende er ansat i et fleksjob, der er bevilget forud for den 1. januar 2013, vil fleksjobbet fortsat være reguleret efter de gamle regler ved genoptagelse af arbejdet

Ved vurderingen af om der er tale om en hjemsendelse, der medfører, at en person er ophørt i ansættelsen, skal der lægges vægt på den gældende overenskomst på området, herunder aftaler i forlængelse af overenskomsten.

2. Hvis man har en ansættelseskontrakt hvoraf det fremgår at man er ansat fx fra april til oktober hvert år, og modtager ledighedsydelse i de øvrige måneder, vil man da være omfattet af ny ordning som er gældende fra 1. januar 2013.

Svar fra Styrelsen:
Personer, der er ansat i fleksjob i sæsonafhængig beskæftigelse, kan ikke få udbetalt ledighedsydelse i de arbejdsfrie perioder under henvisning til, at der er tale om en midlertidig afbrydelse i arbejdet. Hvis ansættelsesforholdet kan anses for ophørt i de arbejdsfrie perioder, vil der efter en konkret vurdering kunne udbetales ledighedsydelse.
Styrelsen kan vejledende oplyse, at i de tilfælde, hvor den hjemsendte kan anses for opsagt i forbindelse med hjemsendelsen, vil det være at betragte som et nyt fleksjob, der skal følge de nye regler for fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380 af 23/12 2012, når personen igen ansættes i fleksjob.
3. En borger er blevet hjemsendt den 1. december 2012, og skal fortsætte arbejdsforholdet 1. marts 2013, vil han da være omfattet af ny eller gl. ordning når han vender tilbage til sit job den 1. marts 2013?
Se svarene på spørgsmål 1 og 2.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået