Det er et generelt problem, at de seneste års reformer af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge og en sine steder vilkårlig kommunal forvaltningspraksis har påført mange syge, forulykkede og traumatiserede mennesker yderligere afmagt.

Derom vidner en ny og sjælden bogudgivelse fra Forlaget Udenfor i 2018, “De reformramte”. Her kommer 24 reformramte borgere med en endog meget alvorlig kritik af beskæftigelsespolitikken og beskæftigelses systemet. De peger på, at reformramte ikke alene oplever at være udsat for uretfærdig lovgivning.
Nogle af dem har gået ubehandlet med alvorlige traumer eller sygdomme i mange år, før nogen i sundhedssystemet har villet tro på dem og tilbyde dem relevant behandling.
De er kommet til beskæftigelses systemet på grund af invaliderende sygdomme eller andre livsomstændigheder, men er i systemet blevet påført yderligere erfaringer af afmagt, ventetid, uvished og utryghed såvel som stress- og belastningstilstande, depression, angst, PTSD, social deroute og økonomisk katastrofe.
Det er beretninger om meningsløs og umyndiggørende sagsbehandling, hvor magtfuldkomne kommunalt ansatte ikke anerkender deres sygdomme og funktionsnedsættelser, men fordrejer eller ignorerer lægefaglige vurderinger og modarbejder deres behandling i sundhedssystemet.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået