Kontingent for 2019
Kære medlem af LAFS, vi håber du har taget godt imod den kontingentopkrævning du har modtaget tidligere på måneden.
Hvis du ikke allerede har betalt kontingentet – vil jeg opfordrer dig til at betale ved udgangen af januar måned. Hvis du har brug for udsættelse af betalingen, kan du skrive en mail til lafs@lafs.dk, hvor du beder om udsættelse – husk at skrive dit navn og dit medlemsnummer, du kan også ringe til sekretariatet i vores åbningstid på tlf. 9320 8060.
Kontingentet er en forudsætning for at LAFS kan fortsætte de aktiviteter vi gennemfører i dag, men også at vi kan udvide dem, bl.a. med flere Netværksgrupper, flere kurser (fx bisidderkurser og beregnerkurser) samt møder rundt i landet.
Hvis du er en af dem, som er med her på LAFS Facebook, men ikke er medlem af LAFS, vil jeg opfordre dig til at melde dig ind via LAFS hjemmeside. www.lafs.dk,
Vi får ofte spørgsmålet ”Hvad får jeg ud af at være medlem af LAFS – hvad får jeg for det”?
Om man vil være medlem eller ej, er selvfølgelig noget man afgør med sig selv, men jo flere medlemmer vi er, jo større gennemslagskraft vil vi have overfor bl.a. politikere og samarbejdspartnere, og jo flere aktiviteter kan vi gennemføre.
Og hvad får man så for sit kontingent?
Ja dels er du med til at sikre LAFS fortsat kan have et sekretariat, med ansatte i fleksjob og frivillige, der yder rådgivning og dækker alle opgaver der er på et mindre sekretariat. Vi har en gratis bisidderordning (der kan dog være betaling for kørsel til vores bisiddere), vi har aftale med flere advokater, man kan ringe til og få råd og vejledning, du kan komme på bisidderkursus, du kan deltage i møder i Netværksgrupperne der er flere steder i landet. Vi arbejder på at gennemføre jobsøgningskurser, som er målrettet personer visiteret til fleksjob, og sidst men ikke mindst, kan du ved dit medlemskab støtte op om det arbejde der udføres af de mange frivillige i LAFS, uden deres indsats kunne LAFS ikke eksistere.
Så når vi får spørgsmålet om ”hvad får jeg ud af det”, er det faktisk meget enkelt.
Ved et medlemskab af LAFS sikrer du at der forsat er nogen der arbejder for at personer visiteret til fleksjob, førtidspensionister i skånejob og folk på sygedagpenge mm, der er under afklaring, har nogle engagerede personer de kan kontakte på vores sekretariat, samt nogle der bider vores politikere i haserne, hvilket vi bl.a. gør i forbindelse med evalueringen af reformen fra 2013, som foregår pt i Folketinget.
Jo flere medlemmer – jo højere runger vi!
SÅ BAK OP OM LAFS, OG BETAL DIT KONTINGENT!

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået