Danmark står over for en gradvis genåbning, hvor dele af samfundet har taget de første skridt mod en normal hverdag og flere er på vej. Der er imidlertid fortsat store dele af samfundet, som vil være nedlukket i en længere periode, hvilket medfører store økonomiske konsekvenser for de berørte lønmodtagere og virksomheder.
Trepartsaftalen om en midlertidig lønkompensationsordning bidrager til at holde hånden under en lang række danske arbejdspladser på de virksomheder, som er økonomisk presset af COVID-19-krisen.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned i lyset af den gradvise genåbning af Danmark. Dermed vil ordningen være gældende fra og med den 9. marts til og med den 8. juli.
Der vil skulle genansøges om forlængelse af perioden fra 9. juni til 8. juli 2020.
Parterne er desuden enige om, at lønkompensations ordningen tilpasses, således at det bliver muligt for virksomheder at modtage lønkompensation for den del af lønnen som arbejdsgiveren ikke modtager refusion for fra kommunen, samtidig med at virksomheden modtager refusion fra kommunen. Ændringen sker af hensyn til at sikre parallelitet til fleksjobbere på hhv. gammel og ny ordning. Det er virksomhederne selv, som laver modregningen og melder den arbejdsgiverbetalte del af lønnen ind til Erhvervsstyrelsen.
18. april 2020

 

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået