Kurser

I LAFS frivillige forening tilbyder vi bla. gratis kurser for medlemmer der ønsker at uddanne sig som bisiddere, derudover har vi café møder og andre tilbud, hold øje med siden, da nye tiltag vil blive slået op her.

2019 … Ingen planlagte kurser lige PT, der er formentlig bisidderkurser på vej, vi slår op så snart vi har det planlagt.


Efterår 2016

Kom med i Joballiancen

Er du ledig, psykisk sårbar og visiteret til fleksjob, vil vi gerne hjælpe dig med at finde tilbage til arbejdsmarkedet. Joballiancen er et projekt, som Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) gennemfører i samarbejde med Dansk Fibromyalgiforening (DFF). Formålet er at få ledige psykisk sårbare fleksjobbere ind/tilbage på arbejdsmarkedet.

Er du psykisk sårbar, har du formentlig psykiske udfordringer i større eller mindre grad. Du har måske også en psykiatrisk diagnose, men det behøver du ikke have. Det er derfor en subjektiv vurdering, om man er psykisk sårbar.

Ved at deltage i projektet, vil du gennem et kortere kursusforløb tilegne dig gode værktøjer, så du bliver bedre rustet til arbejdsmarkedet. Du vil også i projektperioden, som slutter 30. april 2017, modtage løbende supervision. Målet er, at du føler dig rustet til det job du gerne vil have, eller som et minimum kan afprøve dig selv i en ønsket praktik.

Du skal forvente at deltage i følgende: Introduktionsdag af ca. 4 timers varighed Indledende individuel samtale af ca 1 times varighed Kursus max. 5 halve dage, der er indlagt pauser Ønsker du at deltage, skal du blot følge nedenstående link og udfylde spørgeskemaet: https://da.surveymonkey.com/r/ProjektJoballiancen Besvarelsen skal være os i hænde senest fredag den, 9. september 2016. Alle besvarelser behandles fortroligt, og vil alene blive anvendt til udvælgelse af 40 engagerede deltagere.

Udvælgelsen foretages af projektmedarbejdere i Projekt Joballiancen. Bliver du udtaget til projektet, vil du snarest modtage invitation til en informationsdag, hvor vi vil fortælle mere detaljeret om projektet.

Bliver du ikke udtaget til at deltage, bliver du orienteret hurtigst muligt. I forbindelse med kursusforløbet, vil der være en vis transportafstand, og du skal være i stand til at transportere dig selv, eller kunne benytte offentlig transport. Udgiften dækkes ikke af projektet, du har dog mulighed for at søge kommunen om dækning af transport.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Hanne Rasmussen (telefon 29 89 15 78) eller Merete Hornecker (telefon 21 71 63 21). Vi glæder os til at høre fra dig.

På vegne af Projekt Joballiancen / Hanne Rasmussen

……

Beregner kursus den 28. maj 2016 i Hvidovre.

Beregner kursus den 28. maj 2016

……

Bisidder internat kursus blev afholdt den 26/27 september 2015

 

 

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået