Er du på kanten af arbejdsmarkedet på grund af sygdom, handicap, ulykke eller andet?

– og er du under udredning i kommunalt regi til et eventuelt fleksjob eller førtidspension?

Vi kan rådgive dig hele vejen, og vi stiller gratis og kompetent bisidder til rådighed hvis du er medlem af Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

Hvorfor et fleksjob?

Rummelighed på arbejdsmarkedet er visionen om, at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet.

Der er grundlæggende tale om personer i forskellige situationer:
Beskæftigede der på grund af f.eks. sygdom, handicap mm.  kan have svært ved at blive fastholdt eller inkluderet på arbejdsmarkedet. Personer der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne, mv.

Hovedelementerne i et mere rummeligt arbejdsmarked er at fastholde, forebygge og integrerer.

  • At fastholde beskæftigede, der har risiko for at blive afskediget som følge af alder, sygdom eller lignende.
  • At forebygge mod ulykker og nedslidning via en styrket arbejdsmiljøindsats, så flest muligt beholder den fulde arbejdsevne hele livet.
  • At integrere ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af, langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne eller lignende.

Fastholdelse hviler især på arbejdspladsernes loyalitet og ansvar over for allerede ansatte. Inklusion på arbejdsmarkedet handler både om arbejdspladsernes åbenhed over for udefrakommende og myndighedernes indsats for at hjælpe den ledige i job.

LAFS sekretariat søger frivillige

Frivilligt arbejde 4 timer om ugen er det noget for dig, eller 2 timer? Har du lyst til at være en af dem som er med til at løfte det frivillige arbejde i LAFS. Så er muligheden her måske for dig, hvis du kender til lovgivningen om fleksjob og førtidspension, du kan fx være socialrådgiver, socialformidler, tidligere jobkonsulent eller lignende, der ønsker at få noget praktisk erfaring fra en frivillig organisation på dit CV, dette er dog ikke et must, praktisk erfaring og hjælp vil også være meget velkommen.

Opgaverne og hvilken dag og tidspunkt der passer dig bedst taler vi om. LAFS er en frivillig organisation hvor den største del af arbejdet foregår ved frivillig arbejdskraft. Vi har 3 konsulenter ansat i fleksjob til at vejlede vore medlemmer når de kontakter os på telefon eller mail, der er endvidere en frivillig 1 – 2 dage om ugen. Da vi alle er fleksjobbere er vi på forskellige timetal.

Man vil som frivillig få dækket sine kørselsomkostninger efter billigste transportmiddel, eller med årets lave km. takst.

Ring til sekretariatet mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 14.00 på tlf. 9320 8060 eller send en mail lafs@lafs.dk, hvis du har spørgsmål eller er interesseret , så kan vi aftale et møde hvor vi kan tale om hvad du kan tilbyde og hvilke tanker LAFS har gjort sig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Medlemsskab i LAFS

For medlemmer – Enkelt og par/Samboende

Enkeltmedlemmer kr. 325,-
Par/Samboende kr. 425,-

Medlemmer på fleksydelse, førtidspension eller folkepension, kan
fortsætte deres medlemskab med ½ kontingent.

For Firmaer og organisationer

Små Organisationer/Firmaer kr.   600,-
Mellem Organisationer/Firmaer kr.   800,-
Store Organisationer/Firmaer kr. 1.100,-

Vi er en interesseorganisation

LAFS er en interesseorganisation hvis målgruppe er fleks- og skånejobbere. Vores formål er til stadighed at arbejde for at forbedre vilkårene for fleks- og skånejobbere (job med løntilskud til førtidspensionister).

Dette formål opfylder vi ved at afholde kurser, yde råd og vejledning, gå med som bisidder for medlemmerne, samarbejde med jobcentre og arbejdsgivere om jobskaffelse og fastholdelse og ved stadige drøftelser med politikere, fagbevægelse og andre om fleks- og skånejobbers vilkår og muligheder.

LAFS blev stiftet af 25 ildsjæle i Skagen oktober 2001, og har i 2008 passeret de 2500 medlemmer!
Vi bliver ofte nævnt i radioprogrammet Ret og Pligt på DR, samt andre brevkasser.

LAFS samarbejder både med kommuner, arbejdsgivere og faglige organisationer. og har flere gange deltaget i konferencer og møder på Christiansborg, LAFS er i 2008 også blevet høringsberrettiget.

Bisidderordningen:
LAFS har ud over hele landet både i de lokale afdelinger og i Landsforeningen et korps af bisiddere, LAFS bestræber sig til stadighed på at uddanne nye bisiddere i eget regi. uddannelsen foregår som hovedregel på internat kurser over en weekend. Henvend dig til sekretariatet hvis du har behov for en bisidder og er medlem af LAFS, mail lafs@lafs.dk eller tlf. 93208060

Råd og vejledning

Har du spørgsmål eller behov for at tale med en rådgiver, er du velkommen til at kontakte sekretariatet, eller som medlem – en kontaktperson. Det er en god ide, at kommunikere skriftligt med kommunen, idet du står bedre med en skriftlig aftale, og kommunen har pligt til at svare dig indenfor 3 uger.

LAFS anbefaler alle at være medlem af en fagforening, idet disse involveres når lønnen i et fleksjob aftales.
Husk at fleksjobbere har ret til både pension og feriepenge. Snak med din fagforening.

Bemærk at nogle fagforeninger har nedsat kontingent for fleksjobbere. Det er altid en god ide, at tage en bisidder med til samtaler med kommunen. Det kan være ven, nabo, familie, 4 ører hører som regel bedre end 2.

Vær opmærksom på, at ledige fleksjobbere nu har samme ret til 6 ugers valgfri uddannelse som andre ledige
Hvis din kontanthjælp bortfalder pga. ægteskabelig status efter en visitation til fleksjob, er du berettiget til særlige ydelser.

Du behøver ikke bøje nakken, fordi din erhvervsevne er nedsat. Hvis du kan, så undgå at sætte dig ned, og vente på at kommunen løser dit problem for dig. F.eks har du lov at arbejde frivilligt 4 timer om ugen, når du modtager ledighedsydelse.

Gældende lovgivning:
For lovtekster og lignende henviser LAFS blandt andet til: Retsinfo eller www.cabiweb.dk
Endvidere er det muligt at søge i Den Sociale ankestyrelses database over principafgørelser inden for det social område. www.ast.dk

LAFS har lokalafdelinger og netværksgrupper fordelt ud over hele landet

Der arbejdes ihærdigt på at oprette flere lokalafdelinger. Har du lyst at være med i enten en ekstisterende eller ved oprettelse af en ny, er du velkommen til at kontakte lokalafdelingen eller sekretariatet.

At lave frivilligt arbejde er både givende og sjovt, man får mange gode oplevelser med sig når man oplever den glæde og taknemmelighed der ofte følger i kølvandet med en opgave man har påtaget sig, enten det være sig at gå med som bisidder eller en telefon/mail rådgivning.

I LAFS er der også mange andre opgaver du kan berige dit og andres liv med, lokalforeningerne laver arrangementer hvor de sagtens kunne bruge en ekstra hånd.

Ret henvendelse til din lokalafdeling eller sekretariatet, hvis du vil være frivillig i LAFS, til Hanne Rasmussen e-mail: hr@lafs.dk

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået