Danmarks nye beskæftigelsesminister: Vil slås for lavtlønnede og nedslidte

Med en opvækst i et arbejderkvarter på Amager og en solid ideologisk ballast har den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard plusser på kontoen i det socialdemokratiske bagland.
Ny regering
Arbejderdrengen Peter Hummelgaard fra Amager bliver Danmarks nye beskæftigelsesminister. Han vil gerne repræsentere de mennesker, han er opvokset blandt. På bordet ligger svære opgaver som tidlig pension og gennemgang af de seneste års reformer.

Danmarks nye beskæftigelsesminister kommer med en baggrund som søn af en kuffertslæber fra lufthavnen i Kastrup og en rengøringsassistent. En baggrund, der med Peter Hummelgaards egne ord gør, at han ved ”hvor vigtigt det er med et arbejdsmarked, der sikrer at de kortest uddannede og lavest lønnede har nogle ordentlige vilkår.”

– Jeg kommer fra et sted i landet med mange lavtlønnede og kortuddannede, der bruger deres krop i det daglige og bliver slidt ned. Vi har en opgave med at sikre dem en tidligere pension og kæmpe mod social dumping.

Læs her.

På morfin, svagtseende og venter på rollator: Kommunen vil have Lillian i job

Førtidspension

Reformering af førtidspensionssystemet resulterer i færre bevillinger af førtidspension, men fastholder ikke flere på arbejdsmarkedet. Tværtimod tyder ny forskning fra Københavns Universitet på, at personer med helbredsproblemer i stedet ender på enten midlertidig understøttelse eller slet ingenting.

I 2013 indførte Danmark en reformering af førtidspensionssystemet. Reformen betyder, at du i dag skal være mere syg for at få bevilget førtidspension, end du skulle førhen. Intentionen med reformen var, at færre personer skulle på førtidspension, og at flere skulle blive på arbejdsmarkedet i længere tid.

Men ny forskning fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet tyder på, at reformen også har haft uhensigtsmæssige effekter.

Læs her.

Læger og psykologer: Jobcentre vrager vores anbefalinger

Jobcentrene følger ikke de anbefalinger eller advarsler, som kommer fra læge, psykolog eller psykiater. Det kan medføre en forværring af borgernes helbred, lyder advarslen.

Når en syg borger kommer ind på jobcentret med sin journal, kan der være råd eller advarsler fra læge eller psykolog, som jobcentret vælger at se helt bort fra.

Sådan lyder det fra både Lægeforeningen og Dansk Psykolog Forening, efter at det er kommet frem, at op mod hver anden sygemeldt i en undersøgelse oplever, at

 jobcentret ignorerer udtalelser fra læge, psykolog eller psykiater.

– Vi har ikke selv nogen tal på det, men jeg har klare tilbagemeldinger fra kolleger, der indimellem oplever, at lægelige oplysninger ikke bliver fulgt eller helt tilsidesættes, siger Anna Mette Nathan, som er formand for Lægeforeningens Attestudvalg.

Læs her.

Vred EL-profil: S og SF svigter syge og handi­cappede

Af Finn Sørensen, Blogger og MF (Enhedslisten)

NU MÅ JEG HAVE LUFT! Jeg er simpelt hen så vred over den larmende tavshed fra forligspartierne bag reformen af førtidspension-fleksjob.
Jeg anklager disse partier for et kæmpe svigt over for de mange syge og handicappede, som rammes af Mette Frederiksens reform. Jeg taler om Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.
Jeg anklager især S og SF, fordi de har afvist muligheden for at gennemføre forbedringer sammen med Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået