Debat Læserbrev: Reformramte møder psykisk vold i beskæftigelsessystemet

Det er et generelt problem, at de seneste års reformer af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge og en sine steder vilkårlig kommunal forvaltningspraksis har påført mange syge, forulykkede og traumatiserede mennesker yderligere afmagt.

Derom vidner en ny og sjælden bogudgivelse fra Forlaget Udenfor i 2018, “De reformramte”. Her kommer 24 reformramte borgere med en endog meget alvorlig kritik af beskæftigelsespolitikken og beskæftigelses systemet. De peger på, at reformramte ikke alene oplever at være udsat for uretfærdig lovgivning.
Nogle af dem har gået ubehandlet med alvorlige traumer eller sygdomme i mange år, før nogen i sundhedssystemet har villet tro på dem og tilbyde dem relevant behandling.
De er kommet til beskæftigelses systemet på grund af invaliderende sygdomme eller andre livsomstændigheder, men er i systemet blevet påført yderligere erfaringer af afmagt, ventetid, uvished og utryghed såvel som stress- og belastningstilstande, depression, angst, PTSD, social deroute og økonomisk katastrofe.
Det er beretninger om meningsløs og umyndiggørende sagsbehandling, hvor magtfuldkomne kommunalt ansatte ikke anerkender deres sygdomme og funktionsnedsættelser, men fordrejer eller ignorerer lægefaglige vurderinger og modarbejder deres behandling i sundhedssystemet.

Læs her.

Principafgørelse: Små fleksjob må ikke stå i vejen for seniorførtidspension

Ankestyrelsen slår i en principafgørelse fast, at en arbejdsevne til små fleksjob ikke er nok til afslag på seniorførtidspension.

Det er en sag fra Tønder Kommune, som NB-Beskæftigelse har afdækket, der er baggrunden for principafgørelsen.
“Jeg går ud fra, at det så er den, der gælder”, siger Paul Sønnichsen om afgørelsen, som han læste i sin e-Boks lørdag. Ankestyrelsen stadfæstede i december et afslag fra Tønder Kommune på seniorførtidspension med henvisning til, at Sønnichsen kunne varetage et fleksjob på 7,5 timer om ugen. Det er den afgørelse, styrelsen nu har lavet om, og som samtidig ligger til grund for en ny principafgørelse om seniorførtidspension og fleksjob.
I principafgørelsen understreger Ankestyrelsen, at et lille fleksjob ikke er nok til et afslag på seniorførtidspension. I brevet til Paul Sønnichsen står der, at styrelsen blandt andet lægger vægt på, “at du kun har en meget begrænset arbejdsevne svarende til et lille fleksjob.”

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået