BAK OP OM LAFS, OG BETAL DIT KONTINGENT!

Kontingent for 2019
Kære medlem af LAFS, vi håber du har taget godt imod den kontingentopkrævning du har modtaget tidligere på måneden.
Hvis du ikke allerede har betalt kontingentet – vil jeg opfordrer dig til at betale ved udgangen af januar måned. Hvis du har brug for udsættelse af betalingen, kan du skrive en mail til lafs@lafs.dk, hvor du beder om udsættelse – husk at skrive dit navn og dit medlemsnummer, du kan også ringe til sekretariatet i vores åbningstid på tlf. 9320 8060.
Kontingentet er en forudsætning for at LAFS kan fortsætte de aktiviteter vi gennemfører i dag, men også at vi kan udvide dem, bl.a. med flere Netværksgrupper, flere kurser (fx bisidderkurser og beregnerkurser) samt møder rundt i landet.
Hvis du er en af dem, som er med her på LAFS Facebook, men ikke er medlem af LAFS, vil jeg opfordre dig til at melde dig ind via LAFS hjemmeside. www.lafs.dk,
Vi får ofte spørgsmålet ”Hvad får jeg ud af at være medlem af LAFS – hvad får jeg for det”?
Om man vil være medlem eller ej, er selvfølgelig noget man afgør med sig selv, men jo flere medlemmer vi er, jo større gennemslagskraft vil vi have overfor bl.a. politikere og samarbejdspartnere, og jo flere aktiviteter kan vi gennemføre.
Og hvad får man så for sit kontingent?
Ja dels er du med til at sikre LAFS fortsat kan have et sekretariat, med ansatte i fleksjob og frivillige, der yder rådgivning og dækker alle opgaver der er på et mindre sekretariat. Vi har en gratis bisidderordning (der kan dog være betaling for kørsel til vores bisiddere), vi har aftale med flere advokater, man kan ringe til og få råd og vejledning, du kan komme på bisidderkursus, du kan deltage i møder i Netværksgrupperne der er flere steder i landet. Vi arbejder på at gennemføre jobsøgningskurser, som er målrettet personer visiteret til fleksjob, og sidst men ikke mindst, kan du ved dit medlemskab støtte op om det arbejde der udføres af de mange frivillige i LAFS, uden deres indsats kunne LAFS ikke eksistere.
Så når vi får spørgsmålet om ”hvad får jeg ud af det”, er det faktisk meget enkelt.
Ved et medlemskab af LAFS sikrer du at der forsat er nogen der arbejder for at personer visiteret til fleksjob, førtidspensionister i skånejob og folk på sygedagpenge mm, der er under afklaring, har nogle engagerede personer de kan kontakte på vores sekretariat, samt nogle der bider vores politikere i haserne, hvilket vi bl.a. gør i forbindelse med evalueringen af reformen fra 2013, som foregår pt i Folketinget.
Jo flere medlemmer – jo højere runger vi!
SÅ BAK OP OM LAFS, OG BETAL DIT KONTINGENT!

Nødråb fra 3F og FOA: Stop pres på fleksjobberes løn

Nødråb fra 3F og FOA: Stop pres på fleksjobberes løn

LAFS, FOA og 3F delegationen taler efter foretrædet med Leif Lahn, S og Bent Bøgsted, DF
Mange fleksjobbere får løn for langt mindre, end de præsterer i deres job, fordi det er billigere for både arbejdsgivere og kommuner. Helt urimeligt, lyder det fra FOA, 3F og fleksjobbernes landsforening.

45-årige Tina Jensen fra Thisted var tilbage i 2015-16 ansat som fleksjobber i et privat rengøringsfirma i 12 timer om ugen. Hendes arbejdsevne var 100 procent i de få timer, hun var der. Men hun fik bare kun løn, som om hun arbejdede i syv timer.
Onsdag har Tina Jensen været i Folketinget og fortalt Beskæftigelsesudvalget, hvad det var for en lønmæssig forskelsbehandling, hun blev udsat for.
– Det er kassetækning, og det snyder jo os fleksjobbere, siger Tina Jensen.
Hun var i Folketinget ledsaget af 3F, FOA og Landsforeningen af Fleks- og Skånejob (LAFS), som ofte støder på forskelsbehandlingen:
– Det er desværre alt for ofte vores erfaring, at der bliver “handlet” med fleksjobberes arbejdsintensitet. Det betyder, at den typisk bliver sat for lavt, i forhold til hvad vores medlemmer præsterer. Og dermed får de altså mindre i løn, end de burde, fortæller den socialt politisk ansvarlige i 3F, Ellen K. Lykkegård.

LAFS Generalforsamling 23. marts 2019

Hvidovre den 21. januar 2019

Til alle medlemmer af LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere

LAFS ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 23. marts 2019, kl. 14.30 – 17.30, generalforsamlingen afholdes på Belægningen, Vestre Kvartergade 22, 2650 Hvidovre.

Denne indkaldelse fremsendes via mail, på Facebook og her på LAFS hjemmeside. Hent her.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning
3. Fremtidigt arbejde
4. Regnskab
5. Budget for 2019
6. Indkomne forslag
7. Vedtægtsændringer
8. Valg til hovedbestyrelse
9. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
10. Evt.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest lørdag den 16. marts og sendes til mh@lafs.dk
Generalforsamlingen er åben for alle der har gyldigt medlemskab af LAFS, men du må meget gerne tilmelde dig, så vi ved hvor mange vi skal bestille kaffe/te/frugt mm. til.
Efter generalforsamlingen vil der være middag for deltagerne, hvis man ønsker at deltage i middagen efter GF, skal man tilmelde sig til:

ckl@lafs.dk, senest torsdag den 14. marts.

Med venlig hilsen
På hovedbestyrelses vegne
Merete Hornecker, formand

Ankestyrelsen dømt til at anerkende fleksjob

Retten på Frederiksberg har ved dom den 14. september 2018 dømt Ankestyrelsen til at anerkende, at en borger er berettiget til fleksjob fra 26. august 2015.
Københavns Kommune og Ankestyrelsen havde ellers truffet afgørelse om, at han ikke opfyldte kriterierne for fleksjob. Disse afgørelser har byretten nu tilsidesat.

LED AF KRONISK TRÆTHEDSSYNDROM
I 2008 debuterede borgerens symptomer på det, som i 2010 blev diagnosticeret som kronisk træthedssyndrom.
Da borgeren blev syg, fik han det arrangeret med sin arbejdsgiver, at han arbejdede på nedsat tid, i det omfang hans gener tillod det, så han samtidig kunne bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Sideløbende hermed udredte kommunen hans arbejdsevne.
I 2014 skiftede han job, som imødekom de skånehensyn han havde, mens han fortsatte med en ugentlig arbejdstid på 16 timer.
Med ønske om at forsætte i stillingen, søgte han fastholdelsesfleksjob. Dette afslog Københavns Kommune den 26. august 2015, og efter klage til Ankestyrelsen, fik han afslag på fleksjob.
Borgeren er fortsat ansat i samme job med en ugentlig arbejdstid på 16 timer.
Der er ikke siden myndighedernes afgørelser i 2015 sket yderligere udredning på trods af, at afslagene på fleksjob fra kommunen og Ankestyrelsen blev begrundet med, at der var behov herfor.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået