Værdig Reform…

Værdig Reform…

Værdig Reform er et samarbejde mellem 64 faglige og sociale organisationer, der sætter fokus på de mange problemer som reformen af ”Førtidspension og Fleksjob” som trådte i kraft 1. januar 2013 har haft for mange syge, nedslidte, handicappede og andre på kanten af arbejdsmarkedet.
Vi håber der i løbet af foråret når reformen evalueres, vil ske de nødvendige lovmæssige ændringer, så de berørte borgere ikke længere skal trækkes gennem årelange ressourceforløb.
Hvis du vil vide mere om samarbejdet kan du søge på #værdigreform.
Der er også udarbejdet en folder med 6 konkrete forslag til forbedringer. https://applikationer.foa.dk/Publikationer/pjece.asp?id=2339

Med venlig hilsen
Merete Hornecker
Formand

https://www.vaerdigreform.dk/hvem-staar-bag

Kommune skal betale stor godtgørelse: Fyrede handicappet i fleksjob

En kommune skal betale 310.000 kroner i godtgørelse, fordi de fyrede en handicappet fleksjobber.

310.000 kroner svarende til ni måneders løn koster det en unavngivet kommune at have fyret en handicappet kvinde, der i en årrække havde arbejdet i fleksjob i kommunen. Det har Ligebehandlingsnævnet slået fast.
Kvinden havde siden 1. juni 2005 arbejdet i fleksjob 15 timer om ugen som socialpædagog inden for forskellige pædagogiske områder, blandt andet som hjemmevejleder og inden for psykiatrien. Hendes arbejdsopgaver skulle udvælges under hensyn til, at hun havde behov for at undgå tunge løft.
Den 1. januar 2013 flyttede kommunen kvinden til et nyt job, og i november 2017 blev hun udpeget som ressourceperson for en person i kørestol. I forbindelse med de nye opgaver skrev kommunen i en mail til kvinden, at de var ved at undersøge, om de kunne tilrettelægge arbejdet, der blandt andet indebar at følge kørestolsbrugeren til et aktivitetscenter, således, at kvinden kunne undgå tunge løft.
Arbejdsopgaverne indebar dog, at kvinden skulle skubbe kørestolsbrugeren rundt, og der var meget tid, hvor hun skulle sidde i en stol, for eksempel når hun skulle hjælpe kørestolsbrugeren med at spise.

Læs her.

Hårdt pensions-angreb på Mette og co.: I har svigtet

Enhedslisten mener, at Socialdemokratiet står bag tre store svigt, som betyder, at danskernes pensionsvilkår er blevet forringet. Enhedslisten beskylder Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen for at have svigtet i forbindelse med, at danskernes pensionsalder stiger.

Når danskernes pensionsalder begynder at stige fra nytår, og efterlønnen gradvist forringes, så bærer ikke mindst ét parti ansvaret for dette.
Sådan lyder det fra Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen. Han mener således, at Socialdemokratiet har svigtet i flere omgange:
– Socialdemokraterne har lavet nogle store svigt i den her sag. I 2006 går de med i velfærdsforliget, som betyder, at pensionsalderen stiger derudaf, i takt med at den gennemsnitlige levealder stiger. Man burde kunne sige sig selv, at det vil ramme alle dem, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet, og som har nogle hårde jobs – fysisk såvel som psykisk. De vil blive slidt ned, længe før de når den stadig højere pensionsalder, siger Finn Sørensen.

Læs her.

Ydelser omfattet af obligatorisk pensionsindbetaling ifølge den nye finanslov

Bilag 1: Ydelser omfattet af obligatorisk pensionsindbetaling

Med indførelsen af en obligatorisk opsparing for en række overførselsindkomster indbetales i 2020 0,3 mia. kr. til ATP stigende til 2,0 mia. kr. i 2025 og 3,8 mia. kr. i 2030 (2019-niveau). De fradragsberettigede indbetalinger medfører en gradvis svækkelse af den offentlige saldo (inkl. adfærd) med ca. 0,2 mia. kr. i 2020 stigende til ca. 1,0 mia. kr. i 2025 stigende til ca. 1,7 mia. kr. i 2030, på grund af udskydelse af skat og tilbageløb af indbetalingerne. Saldovirkningen vil indebære et finansieringsbidrag fra det finanspolitiske råderum inden for målet om strukturel balance i 2025. Saldovirkningen er målt i forhold til grundforløbet i de mellemfristede fremskrivninger, hvor de tidligere fradrag til satspuljen beregningsteknisk indgår som overførselsindkomst fra 2020.
Efterhånden som pensionsopsparingen giver anledning til pensionsudbetalinger, vil øgede skatteindtægter og aftrapning af offentlige pensionsydelser i stigende omfang modvirke den svækkelse af den offentlige saldo, som udskydelsen af skat og tilbageløb af indbetalingerne isoleret set medfører på kort sigt.

Følgende indkomsterstattende overførselsindkomster omfattes af den obligatoriske opsparing.

 • Barsels dagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Efterløn 
 • Feriedagpenge 
 • Fleksydelse 
 • Førtidspension 
 • Kontanthjælp 
 • Uddannelseshjælp 
 • Flekslønstilskud 
 • Ressourceforløbsydelse 
 • Ledighedsydelse 
 • Revalideringsydelse 
 • Statens voksenuddannelsesstøtte 
 • Sygedagpenge

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået