Socialchefer: For tidligt at love lettere førtidspension

Politikerne er i færd med at ændre lov om førtidspension. Men borgerne kan få forkerte forventninger.

Det bliver lettere at få førtidspension, forsikrer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Men Socialcheferne frygter, at borgerne kan få indtryk af, at praksis bliver mere lempelig, end den rent faktisk gør.

Politikerne skal passe på med ikke at stille borgerne i udsigt, at det nu bliver meget lettere at få tilkendt førtidspension.
Sådan lyder advarslen fra Foreningen af Socialchefer i Danmark i forbindelse med et forslag til justeringer af førtidspensionsreglerne, som Folketinget behandler fredag.

Læs her.

 

 

Nyt fra sekretariatet

Vedr. henvendelse til LAFS sekretariat for hjælp og / eller vejledning.
I LAFS modtager vi dagligt mange henvendelser, og vi gør alt hvad vi kan for at sikre at alle får den hjælp og vejledning de efterspørger.
LAFS er en forening hvor mange frivillige bidrager til det lokale arbejde, ikke mindst vores mange frivillige bisiddere.
Vi har gennem den seneste tid modtaget mange henvendelser på telefon, fra personer der ikke er medlem af LAFS (betaler et årligt kontingent på 325,-kr).
Det vil ikke længere være muligt at få råd og vejledning i vores telefontid, hvis man ikke er medlem af LAFS, idet vi er nødt til at prioritere LAFS medlemmer, for at sikre personer på ”kanten af arbejdsmarkedet” så gode vilkår som muligt.
Alle i Facebook gruppen kan naturligvis fortsat få råd og vejledning fra hinanden.
Hvis du ønsker at blive medlem af LAFS kan du indmelde dig ved at gå ind her på hjemmesiden, bliv medlem.

Nu skal handicappede i job: Minister lancerer kampagne

Der fortsat alt for mange, der står uden for arbejdsmarkedet, selv om mange virksomheder tager et socialt ansvar, og selv om der er ordninger som eksempelvis fleksjob, personlig assistance og hjælpemidler, lyder det fra beskæftigelsesministeren.
Mennesker med et handicap har værdifulde ressourcer, som de både kan og gerne vil bidrage med på arbejdsmarkedet. Samtidig findes der gode muligheder for at få blandt andet et hjælpemiddel, der kan kompensere for et handicap, så det ikke står i vejen for drømmejobbet. Det er budskabet i en kampagne, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lancerer torsdag.
Det går lige nu rigtigt godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere – alligevel er det fortsat kun fem ud af ti borgere med et handicap, der er i job. Det skal kampagnen Viljen til job gøre noget ved. Kampagnen opfordrer til, at borgere med et handicap, virksomheder og jobcentre skal arbejde tættere sammen og udnytte eksisterende og ny viden til at ændre holdninger på området og gøre brug af de mange hjælpemidler, som jobcentret kan bevillige, og som alt for få kender til.

Læs her.

120.681 medlemmer: Hvilken virkelighed lever socialcheferne i?

Det er som om socialcheferne afviser virkeligheden i forsøg på at respektere loven. Men det forværrer det umenneskelige job-system, skriver repræsentanter for en lang række sociale bevægelser i dette svar til socialcheferne.
Vi skrev den 25.2.2018 et indlæg, hvor vi kom med en faglig rettet kritik af det menneskesyn, som formand for Socialchefforeningen Helle Linnet fremkom med under høringen af fleksjob og førtidspensionsreformen i Landstingssalen på Christiansborg i januar. Et menneskesyn, der gjorde os stærkt bekymrede.

I vores indlæg bad vi landets socialchefer forholde sig til det menneskesyn, som deres formand udtrykte under høringen, hvor hun bl.a. sagde:
“Nogle gange oplever vi også administrerende direktører, der er blevet rygopererede. De har også en seng på deres kontor, når de skal ligge ned for at kunne klare nogle timer på arbejde. Hun udtalte endvidere: “Det man kan bidrage med, det skal man bidrage med – også selv om det er småt”.
“Træning kan jo være mange ting, og der har vi jo naturvejledere, som går tur med folk, hvis de har brug for at komme ud og bare gå nogle få skridt og se og få noget frisk luft, så på den måde har vi jo brugt hele vores kommunale velfærdsforvaltningers tilbud til og så støtte op omkring den enkelte person. Og det synes vi har betydet rigtig, rigtig meget for den helhedsmæssige indsats.”
Vi skrev i vores reaktion bl.a: “Vi vil gerne vide, om medlemmerne af Socialchefforeningen kan stå på mål for det menneskesyn, som formand Helle Linnet fremfører på høringen den 31.1.2018. Er der enighed blandt socialcheferne om, at dette menneskesyn skal være grundlaget for den gængse forvaltningspraksis ude i kommunernes arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesafdelinger?”

Læs her.

Førtidspension: Advokater advarer – Venstre trækker på skuldrene

Syge borgere kan stadig ende i udsigtsløse ressourceforløb, selvom politikerne med en lovændring lover det modsatte, siger Advokatsamfundet.
Nedslidte og syge skal ikke længere indtage pladsen som ufrivillige hovedroller i langvarige og nyttesløse ressourceforløb, lover partierne bag reformen af førtidspensionen. Men advokater advarer om, at ny lovændring ikke sikrer de syge.
Politikerne støtter sig til Kammeradvokatens udlægning af lovændringen, som beskæftigelsesministeren netop har lagt frem. Kammeradvokaten er statens egen husadvokat. Han skriver, at den nye lov vil sikre, “der ikke længere kan opstå berettiget tvivl” om, hvorvidt borgerne skal i et ressourceforløb.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået