Socialchefer: For tidligt at love lettere førtidspension

Politikerne er i færd med at ændre lov om førtidspension. Men borgerne kan få forkerte forventninger.

Det bliver lettere at få førtidspension, forsikrer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Men Socialcheferne frygter, at borgerne kan få indtryk af, at praksis bliver mere lempelig, end den rent faktisk gør.

Politikerne skal passe på med ikke at stille borgerne i udsigt, at det nu bliver meget lettere at få tilkendt førtidspension.
Sådan lyder advarslen fra Foreningen af Socialchefer i Danmark i forbindelse med et forslag til justeringer af førtidspensionsreglerne, som Folketinget behandler fredag.

Læs her.

 

 

Fejl i knap halvdelen af klagesager i Hvidovre kommune

“Ankestyrelsen fastslår, at der var fejl i 45 % af de kommunale afgørelser fra 2017, som borgere klagede over. På landsplan er der kommunal fejlbehandling i 38 % af de indsendte klager”

Hvidovre ligger på hele det sociale område over landsgennemsnittet, hvad angår antallet af klager, som Ankestyrelsen har anerkendt og vurderet skulle omgøres af Hvidovre Kommune. Særligt højt er tallet på voksenhandicapområdet, men også på socialområdet og børnehandicapområdet ligger Hvidovres tal over landsgennemsnittet.
På socialområdet har Ankestyrelsen vurderet, at kommunerne på landsplan i 38% af klagesagerne skal omgøre deres beslutninger. Ud af de sager, der skal omgøres, er 75 % af sagerne blevet hjemvist. Dvs. at kommunerne skal genoptage sagen og afgøre den på ny. I 25% af sagerne skulle kommunerne helt eller delvist ændre deres afgørelse, fordi Ankestyrelsen har været uenig i afgørelsen.

Læs her.

Hvidovre kommunes Borgmester svarer….her.

 

Nyt fra sekretariatet

Vedr. henvendelse til LAFS sekretariat for hjælp og / eller vejledning.
I LAFS modtager vi dagligt mange henvendelser, og vi gør alt hvad vi kan for at sikre at alle får den hjælp og vejledning de efterspørger.
LAFS er en forening hvor mange frivillige bidrager til det lokale arbejde, ikke mindst vores mange frivillige bisiddere.
Vi har gennem den seneste tid modtaget mange henvendelser på telefon, fra personer der ikke er medlem af LAFS (betaler et årligt kontingent på 325,-kr).
Det vil ikke længere være muligt at få råd og vejledning i vores telefontid, hvis man ikke er medlem af LAFS, idet vi er nødt til at prioritere LAFS medlemmer, for at sikre personer på ”kanten af arbejdsmarkedet” så gode vilkår som muligt.
Alle i Facebook gruppen kan naturligvis fortsat få råd og vejledning fra hinanden.
Hvis du ønsker at blive medlem af LAFS kan du indmelde dig ved at gå ind her på hjemmesiden, bliv medlem.

Se kortet: Her bliver der givet flest førtidspensioner

Om du bor i Norddjurs eller Aarhus kan have afgørende betydning for, hvor nemt det er at få tilkendt en førtidspension. Danmarkskortet viser, at der er store forskelle på kommunernes praksis for tildeling af førtidspensioner.

Nogle kommuner uddeler flere førtidspensioner end andre, afslører et Danmarks-kort over tildelinger.

Det viser nye tal fra Jobindsats trukket af Ugebrevet A4 Tallene dækker over antallet af nye tilkendelser i 2017 per 10.000 borgere i den arbejdsdygtige alder (15-66 år).

Læs her.

Tag til Bornholm hvis du vil have førtidspension.
I nogen kommuner tildeles der langt flere førtidspension end i andre. Nyt lovforslag vil betyde, at det måske bliver lettere at kommen gennem nåleøjet til en førtidspension.

Læs her.

 

Nu skal handicappede i job: Minister lancerer kampagne

Der fortsat alt for mange, der står uden for arbejdsmarkedet, selv om mange virksomheder tager et socialt ansvar, og selv om der er ordninger som eksempelvis fleksjob, personlig assistance og hjælpemidler, lyder det fra beskæftigelsesministeren.
Mennesker med et handicap har værdifulde ressourcer, som de både kan og gerne vil bidrage med på arbejdsmarkedet. Samtidig findes der gode muligheder for at få blandt andet et hjælpemiddel, der kan kompensere for et handicap, så det ikke står i vejen for drømmejobbet. Det er budskabet i en kampagne, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lancerer torsdag.
Det går lige nu rigtigt godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere – alligevel er det fortsat kun fem ud af ti borgere med et handicap, der er i job. Det skal kampagnen Viljen til job gøre noget ved. Kampagnen opfordrer til, at borgere med et handicap, virksomheder og jobcentre skal arbejde tættere sammen og udnytte eksisterende og ny viden til at ændre holdninger på området og gøre brug af de mange hjælpemidler, som jobcentret kan bevillige, og som alt for få kender til.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået