Helle Linnets udtalelser har givet dønninger landet over

Helle Linnets udtalelser har givet dønninger landet over

Det er med stor bekymring og indignation, at vi – undertegnede – har lagt øre til Socialchefforeningens formand Helle Linnets udtalelser under høringen af fleksjob og førtidspensionsreformen i Landstingssalen på Christiansborg den 31.januar.

Helle Linnets oplæg vidnede om et menneskesyn, der ikke levnede rum til megen empati og medmenneskelig forståelse for landets syge borgere.

Formålet med høringen var at gøre status over reformen, her fem år efter at den trådte i kraft. På høringen var der fokus på, hvad der har virket godt og mindre godt i forbindelse med reformen, og til det formål var der fremmødt flere talere fra fagkundskaben til at belyse problemstillingen fra forskellige vinkler. Deriblandt var social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet, Vordingborg Kommune, formand for Socialchefforeningen (FSD), som skulle bidrage med kommunernes erfaringer med reformen.

Foto: Aage Christensen

Helle Linnets oplæg vidnede om et menneskesyn, der ikke levnede rum til megen empati og medmenneskelig forståelse for landets syge borgere – et menneskesyn, der synes gennemsyret af, at det er systemet over mennesket.
Derfor er det også med stor bekymring, at vi må se en person som Helle Linnet bestride en så vigtig og tillidsfuld post, som det er at være formand for landets kommunale chefer og dermed være retningsgivende for de holdninger, der ligger til grund for det praktiske arbejde i kommunerne.

Formand Helle Linnet lagde under høringen ud med at fremhæve sin egen kommunes succes med at have nedbragt antallet af borgere på offentlig forsørgelse og dermed tilvejebragt en besparelse. Hun udtalte: “… vi har en stærk opbremsning i bevilling af førtidspensioner og i det hele taget i forhold til antallet af folk, som er på overførselsindkomster.” og udtalte videre: “… det har også medført en besparelse i vores kommune, og den har vi faktisk haft rigtig meget brug for.” Hvorefter hun konkluderede, at: “… økonomien spiller også en rolle, og det har faktisk betydet noget for os”.

Der blev fokuseret på besparelser frem for hensynet – og viljen – til at yde reel hjælp til de syge.

Læs her.

Blogger: “Hvem hører de udsattes råb om hjælp?”

Når politikerne på Christiansborg svigter de mest udsatte og syge danskere, sender de håbet om et bedre liv i hænderne på folket.

FORTÆLLINGERNE VAR barske. Så barske, at voksne mænd og kvinder græd, mens de læste historier op om syge og skadede danskeres kamp mod systemet – en kamp mod ydmygelse, umyndiggørelse og meningsløshed.
Oplæserne var kendte kunstnere. Politikere. Fagforeningsformænd. Sociale aktivister. Mennesker, der for en stund gav deres stemme til nogle af dem, der har forsøgt at råbe efter hjælp i mange år, men som aldrig rigtig er blevet hørt.
Projektet hed ”24 timer for de reformramte”, og det var en maratonoplæsning af reformramte danskeres oplevelser med det danske beskæftigelsessystem.

Læs her.

Få får førtidspension: “Voldsom kritik” af Ankestyrelsen

Få får førtidspension: “Voldsom kritik” af Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har med strenge afgørelser været med til at gøre det sværere for borgere at få førtidspension, mener advokat med speciale i socialsager.

Med en række afgørelser om ikke at give førtidspension til syge borgere, har Ankestyrelsen sendt et klart signal til kommunerne om, at kravene er meget strenge.

Det mener Mads Pramming, advokat med speciale i socialsager fra advokatkontoret Ehmer Pramming Advokater.

– Ankestyrelsens afgørelser har ført til, at kommunerne yderligere har strammet tildelingen, siger han.

Læs her.

Socialrådgiver kæmper mod ”stressende” jobcentre: Giv folk førtidspension

Socialrådgiver kæmper mod ”stressende” jobcentre: Giv folk førtidspension

Systemet er designet til at stresse folk, mener Puk Sabber, der sagde sit job op som socialrådgiver i kommunen.

De bliver skubbet rundt i systemet i årevis og befinder sig i et limbo, der kan gøre dem mere syge.
Sådan siger socialrådgiver gennem 15 år Puk Sabber om de danskere, der ikke er i stand til at arbejde og er kørt fast i systemet – primært fordi de er syge.
De vandrer rundt i systemet i årevis, og de får aldrig afklaret deres sager.
Hun er klar med en noget anderledes plan: Drop presset på de syge, og giv dem førtidspension.
– Det her er typisk mennesker, som har været jobaktive i rigtig mange år, men som bliver ramt af sygdom, siger hun.
– De vandrer nu rundt i systemet i årevis, og de får aldrig afklaret deres sager.
De danskere, Puk Sabber taler om, er som udgangspunkt på kontanthjælp, og i måneder eller år veksler de mellem at være i arbejdsprøvning, blive udredt og være sygemeldte.
De har vidt forskellige baggrunde og sygdomsforløb, men fælles for dem er, at de er tilknyttet kommunale jobcentre, hvor et hold af sagsbehandlere, jurister og andre relevante fagpersoner løbende vurderer deres fremtid.

Læs her.

Troels Lund går efter politisk aftale om arbejdsskader inden sommerferien

Troels Lund går efter politisk aftale om arbejdsskader inden sommerferien

SAMRÅD: Andelen af arbejdsskader, der bliver anerkendt, er faldet drastisk siden en højesteretsdom i 2013. Problemet skal løses, når der om kort tid indledes forhandlinger om en arbejdsskadereform, siger beskæftigelsesministeren.

For få danskere får i dag anerkendt deres arbejdsskader.
Sådan har det længe lydt fra den danske fagbevægelse, og nu stemmer politikerne på Christiansborg i.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil lave en politisk aftale inden sommerferien, der skal gøre det lettere at få anerkendt en arbejdsskade.
”Der skal ikke laves noget polemik om det her. Jeg er helt enig i, at det skal vi have gjort noget ved, og det skal vi have gjort her i foråret,” sagde Troels Lund Poulsen på et samråd onsdag.
Det skal senere munde ud i lovgivning på den anden side af sommeren, hvilket bliver nødvendigt, mener ministeren.
”Det betyder også, at der ikke kan nås at lave lovgivning (inden sommerferien, red.), det giver sig selv. Men det skal føre til, at der kan laves lovgivning i den kommende folketingssamling. Det her vil kræve lovgivning,” sagde han.

Læs her.

LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
Forstået