Sygedagpenge regler.

HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET Samletpjece_sygemeldte_juli pdf...

Psykisk syge svigtes af jobcentre

Kendskabet til psykiske lidelser er alarmerende ringe hos de kommunale fleksjobambassadører, som er sat til at hjælpe psykisk syge i fleksjob. Det mener Landsforeningen SIND på baggrund af ny undersøgelse. Kritikken bakkes op af Landsforeningen af fleks- og...