Velkommen til

Landsforeningen 

Af Fleks- og Skånejobbere

Kære medlemmer. 

På grund af sundhedsstyrelsens restriktioner lukker vi sekretariatet for personligt fremmøde gældende fra den, 22. september 2020, og foreløbig frem til ny udmelding fra sundhedsstyrelsen.

Det betyder, at alle medarbejdere arbejder hjemmefra, men der vil ikke være ændringer ift. vores telefoniske vejledning. Vi er dog nødt til at lukke ned for vores bisidderordning i samme periode.

Er du på kanten af arbejdsmarkedet

Er du under udredning i kommunalt regi til et eventuelt fleksjob eller førtidspension? Vi kan rådgive dig hele vejen, og vi stiller gratis og kompetent bisidder til rådighed hvis du er medlem af Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere.

Læs mere her

Vellykket foretræde på Christiansborg

Onsdag d. 16. september 2020
LAFS var repræsenteret af Hanne Rasmussen og Michael Pedersen
Onsdag havde LAFS foretræde for Beskæftigelsesudvalget om udvalgte kommuners ulovlige sagsbehandling. Vi kunne fremlægge skriftlig dokumentation for følgende:

 • Mens hovedparten af landets 25 største kommuner tillader fleksjob i ægtefælles virksomhed uanset selskabsform, så siger nogle kommuner NEJ til fleksjob i ægtefælles virksomhed. Eksempelvis i ApS og A/S.
 • De øverste styrelser på området, STAR og Ankestyrelsen, tolker reglerne forskelligt.  STAR siger JA til muligheden for fleksjob i ægtefælles virksomhed uanset selskabsform, mens Ankestyrelsen siger NEJ.

Vi mødte stor lydhørhed i Beskæftigelsesudvalget, hvor medlemmer anerkendte problemet. Hvis udvalget, ligesom flertallet af landets 25 største kommuner, mener, at det skal være muligt at få et fleksjob i ægtefælles virksomhed uanset selskabsform, så ved medlemmerne nu:

 • at nogle kommuner bryder loven og giver uretmæssige afslag til borgere
 • at Ankestyrelsen handler på forkert grundlag og giver forkerte afgørelser
 • at en række borgere skal ha’ genoptaget deres sager
 • at reglerne skal gøres krystalklare for borgere, kommuner og styrelser

LAFS følger naturligvis op på den videre udvikling i sagen.

Sensommertilbud

Meld dig ind i LAFS  – og få resten af årets medlemskab gratis

Som gratis medlem får du adgang til vejledning og rådgivning via telefon og mail, tilbud om kurser, nyhedsbreve, Cafè møder m.m.
Som gratis medlem har du ikke adgang til vores bisidderordning – dette kræver at du er betalende medlem.
LAFS er i tæt dialog med politikerne på Christiansborg og søger foretræde for beskæftigelsesudvalget, for at sætte fokus på uhensigtsmæssigheder i lovgivningen.
 • Vi er repræsenteret i ”Værdig Reform”, hvor 65 organisationer er repræsenteret.
 • Vi samarbejder med Dansk Arbejdsgiverforening og de faglige organisationer.
 • Vi rådgiver og vejleder borgere, jobcentre samt erhvervsliv omkring relevant lovgivning m.m.

Sådan gør du:

Udfyld tilmeldingsformularen her 
Herefter modtager du vores velkomstmateriale,

LAFS søger frivillige

Frivilligt arbejde 4 timer om ugen er det noget for dig, eller 2 timer? Har du lyst til at være en af dem som er med til at løfte det frivillige arbejde i LAFS. Så er muligheden her måske for dig, hvis du kender til lovgivningen om fleksjob og førtidspension, du kan fx være socialrådgiver, socialformidler, tidligere jobkonsulent eller lignende, der ønsker at få noget praktisk erfaring fra en frivillig organisation på dit CV, dette er dog ikke et must, praktisk erfaring og hjælp vil også være meget velkommen.

læs mere

 

Hvorfor et fleksjob?

Rummelighed på arbejdsmar-kedet er visionen om, at personer med nedsat arbejds-evne får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet.
Der er grundlæggende tale om personer i forskellige situationer:
Beskæftigede der på grund af f.eks. sygdom, handicap mm.  kan have svært ved at blive fastholdt eller inkluderet på arbejdsmarkedet. Personer der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne, mv.
Hovedelementerne i et mere rummeligt arbejdsmarked er at fastholde, forebygge og integrerer.

 • At fastholde beskæftigede, der har risiko for at blive afskediget som følge af alder, sygdom eller lignende.
 • At forebygge mod ulykker og nedslidning via en styrket arbejdsmiljøindsats, så flest muligt beholder den fulde arbejdsevne hele livet.
 • At integrere ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af, langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne eller lignende.

Fastholdelse hviler især på arbejdspladsernes loyalitet og ansvar over for allerede ansatte. Inklusion på arbejdsmarkedet handler både om arbejdspladsernes åbenhed over for udefrakommende og myndighedernes indsats for at hjælpe den ledige i job.

  Tre ugers feriepenge er på vej til danskerne

  Et bredt flertal i Folketinget har mandag vedtaget lovforslaget, der sikrer, at danskerne til oktober kan få udbetalt op til tre uger af deres indefrosne feriepenge.

  For at sætte gang i dansk økonomi efter corona-krisen bliver tre uger af de indefrosne feriepenge udbetalt fra oktober til de danskere, der ønsker at få dem udbetalt.
  Det bliver frivilligt, om man vil have sine indefrosne feriepenge udbetalt, og der er fundet en løsning, så det kan ske nemt og hurtigt. De danskere, der ønsker at få feriepengene udbetalt i år og ikke først, når de går på pension, kan med få klik på borger.dk bede om pengene fra begyndelsen af oktober og frem til 1. december. Feriepengene indbetales på ens konto op til to uger efter.
  Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:
  – Jeg glæder mig over, at et bredt flertal i Folketinget er enige om, at vi snart kan udbetale tre uger af danskernes indefrosne feriepenge. Det kan være med til at få gang i dansk økonomi. Det her har skullet gå stærkt, så pengene kan komme ud og arbejde hurtigst muligt, og det har haft indflydelse på, hvad der var teknisk muligt. Det er også af hensyn til tiden, at vi i første omgang sammen med et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet, at man kan hæve tre ugers feriepenge. Der vil dermed senere være yderligere to ugers opsparing, som vi i aftalekredsen skal drøfte, om der også er brug for at få udbetalt hurtigt. Det vil vi gøre i efteråret.
  Hvis man ikke foretager sig noget, bliver feriepengene stående, og de bliver i stedet udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene.
  læs mere

  Psykiatrifonden og SIND har undersøgt hvordan kontakten med jobcenteret påvirker sygemeldte ledige.

  Læs svaret her

  Den nye ferielov

  På vegne af vores medlemmer har vi sendt et brev til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vedr. fleksjobbere der akut kommer i klemme i f.m. overgang til den nye ferielov.

  Brev til og fra Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

  i “Nyt fra sekretariatet”

  Covid-19 rejser mange spørgsmål

  På vegne af vores medlemmer har vi sendt et brev til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vedr. fleksjobbere der afskediges og er på gammel ordning

  Læs hele korrespondancen her

  Svar fra STAR vedr. spørgsmål om modtagelse af de 1000 kr. som personer på overførselsindkomst modtager i oktober.

  Læs hele svaret her

  Vejledning om fleksjob mv.

  Vejledningen knytter sig til kapitel 20 om fleksjob i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og omhandler de regler, der trådte i kraft den 1. januar 2013 som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Vejledningen omhandler endvidere reglerne om indsatsen for ledige i fleksjobordningen, der fremgår af afsnit III-IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  læs mere

  Artikler

  Her enkelte uddrag, ellers gå til fanen Artikler for at læse mere

  Regeringen forlænger mulighed for digitale og telefoniske samtaler i jobcentrene og a-kasser Frem...

  læs mere
  LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
  Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
  Forstået