Er du på kanten af arbejdsmarkedet

Er du under udredning i kommunalt regi til et fleksjob eller førtidspension?

Vi kan rådgive dig og stiller kompetent bisidder til rådighed, hvis du er medlem.

Covid 19

På grund af Sundhedsstyrelsens  seneste restriktioner, har vi foreløbig og frem til ny udmelding fra Sundhedsstyrelsen, lukket sekretariatet for fysisk fremmøde.

Det betyder, at alle medarbejdere arbejder hjemmefra, men der vil ikke være ændringer ift. vores telefoniske vejledning.

Borgerforslag om handicapområdet behandles i Folketinget

Nu skal Folketinget tage stilling til om handicapområdet skal flyttes væk fra kommunerne.

Det sker på baggrund af et borgerforslag, der fik flere end 50.000 stemmer. 

Klik her og læs mere om forslag til folketingsbeslutning om at flytte handicapområdet væk fra kommunerne.  

Vejledning om fleksjob mv.

Vejledningen knytter sig til kapitel 20 om fleksjob i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og omhandler de regler, der trådte i kraft den 1. januar 2013 som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Vejledningen omhandler endvidere reglerne om indsatsen for ledige i fleksjobordningen, der fremgår af afsnit III-IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

læs mere

Bliv medlem

Som  medlem får du adgang til vejledning og rådgivning via telefon og mail, tilbud om kurser, nyhedsbreve, cafèmøder m.m.
Du har også adgang til vores bisidderordning.
LAFS er i tæt dialog med politikerne på Christiansborg og søger foretræde for beskæftigelsesudvalget, for at sætte fokus på uhensigtsmæssigheder i lovgivningen.
Vi er repræsenteret i ”Værdig Reform”, hvor 65 organisationer er repræsenteret.
Vi samarbejder med Dansk Arbejdsgiverforening og de faglige organisationer.
Vi rådgiver og vejleder borgere, jobcentre samt erhvervsliv omkring relevant lovgivning m.m.

LAFS søger frivillige

Frivilligt arbejde 4 timer om ugen er det noget for dig, eller 2 timer? Har du lyst til at være en af dem som er med til at løfte det frivillige arbejde i LAFS. Så er muligheden her måske for dig, hvis du kender til lovgivningen om fleksjob og førtidspension, du kan fx være socialrådgiver, socialformidler, tidligere jobkonsulent eller lignende, der ønsker at få noget praktisk erfaring fra en frivillig organisation på dit CV, dette er dog ikke et must, praktisk erfaring og hjælp vil også være meget velkommen.

læs mere

 

Hvorfor et fleksjob?

Rummelighed på arbejdsmar-kedet er visionen om, at personer med nedsat arbejds-evne får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet.
Der er grundlæggende tale om personer i forskellige situationer:
Beskæftigede der på grund af f.eks. sygdom, handicap mm.  kan have svært ved at blive fastholdt eller inkluderet på arbejdsmarkedet. Personer der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne, mv.
Hovedelementerne i et mere rummeligt arbejdsmarked er at fastholde, forebygge og integrerer.

 • At fastholde beskæftigede, der har risiko for at blive afskediget som følge af alder, sygdom eller lignende.
 • At forebygge mod ulykker og nedslidning via en styrket arbejdsmiljøindsats, så flest muligt beholder den fulde arbejdsevne hele livet.
 • At integrere ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af, langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne eller lignende.

Fastholdelse hviler især på arbejdspladsernes loyalitet og ansvar over for allerede ansatte. Inklusion på arbejdsmarkedet handler både om arbejdspladsernes åbenhed over for udefrakommende og myndighedernes indsats for at hjælpe den ledige i job.

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i LAFS

  Kære medlem af LAFS

  Skal Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS) fremover hedde Landsforeningen Fleksjob?

  Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling:

  Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 17.00 – 18.00 i LAFS sekretariat, Energivej 3, 4180 Sorø.

  Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er, at LAFS gennem længere tid har ønsket at skifte navn fra ”Landsforeningen af Fleks-og Skånejobbere” til “Landsforeningen Fleksjob”.

  Forslag til vedtægtsændringer:

  § 1 – Foreningens navn Nuværende navn:
  Foreningens navn er:  Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere – efterfølgende benævnt LAFS.

  §1 – Foreningens navn – Ny tekst: Foreningens navn er: Landsforeningen Fleksjob

  § 5 – Bestyrelse – Nuværende tekst: Hovedbestyrelsen består af 5 personer, som konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Valgperioden er 2 år. Der er mulighed for opstilling til genvalg.

  § 5 – Bestyrelse – Ny tekst: Hovedbestyrelsen består af 5 – 7 personer, som konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Valgperioden er 2 år. Der er mulighed for opstilling til genvalg

  Navnet ”Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere” ønsker vi at ændre, da betegnelsen ”skånejob” ikke længere eksisterer men hedder ”Job med løntilskud til førtidspensionister”. Vi vil fortsat have samme fokus og tilbyde samme ydelser, som vi har gjort i de næsten 20 år, vi har eksisteret.

  Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, der har betalt deres kontingent for 2021.

  På hovedbestyrelsens vegne

  Merete Hornecker
  Formand

  LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
  Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
  Forstået