Brev til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

i Vigtigt nyt fra sekretariatet

Covid-19 rejser mange spørgsmål

På vegne af vores medlemmer har vi sendt et brev til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vedr. fleksjobbere der afskediges og er på gammel ordning

Vigtigt nyt fra sekretariatet

OBS NY INFORMATION

COVID19

Kære medlemmer.

På grund af udvikling af covid19 og sundhedsstyrelsens udmeldinger, har vi valgt at arbejde hjemme, foreløbig til og med den, 16. april, hvor  man fortsat kan kontakte os via mail og telefon. Vi lukker helt for henvendelser fra den, 3. april til og med den, 13. april på grund af påsken. Sker der yderligere ændringer i situationen, vil vi holde jer opdateret via Facebook og vores hjemmeside www.lafs.dk. Pas godt på hinanden.

Kære Medlemmer

COVID19

Vi får i øjeblikket mange spørgsmål vedr. fleksjobberes muligheder i denne COVID-19 tid, vi har samlet diverse informationer under fanen FAQ.

Er du på kanten af arbejdsmarkedet
Er du under udredning i kommunalt regi til et eventuelt fleksjob eller førtidspension? Vi kan rådgive dig hele vejen, og vi stiller gratis og kompetent bisidder til rådighed hvis du er medlem af Landsforeningen Af Fleks- og Skånejobbere.
Læs mere her

Ny vejledning om fleksjob mv.

pr. 25. november 2019

Vejledningen knytter sig til kapitel 20 om fleksjob i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og omhandler de regler, der trådte i kraft den 1. januar 2013 som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Vejledningen omhandler endvidere reglerne om indsatsen for ledige i fleksjobordningen, der fremgår af afsnit III-IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

læs mere

Hvorfor et fleksjob?

Rummelighed på arbejdsmarkedet er visionen om, at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet.
Der er grundlæggende tale om personer i forskellige situationer:
Beskæftigede der på grund af f.eks. sygdom, handicap mm.  kan have svært ved at blive fastholdt eller inkluderet på arbejdsmarkedet. Personer der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne, mv.
Hovedelementerne i et mere rummeligt arbejdsmarked er at fastholde, forebygge og integrerer.

 • At fastholde beskæftigede, der har risiko for at blive afskediget som følge af alder, sygdom eller lignende.
 • At forebygge mod ulykker og nedslidning via en styrket arbejdsmiljøindsats, så flest muligt beholder den fulde arbejdsevne hele livet.
 • At integrere ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af, langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne eller lignende.

Fastholdelse hviler især på arbejdspladsernes loyalitet og ansvar over for allerede ansatte. Inklusion på arbejdsmarkedet handler både om arbejdspladsernes åbenhed over for udefrakommende og myndighedernes indsats for at hjælpe den ledige i job.

  LAFS sekretariat søger frivillige

  Frivilligt arbejde 4 timer om ugen er det noget for dig, eller 2 timer? Har du lyst til at være en af dem som er med til at løfte det frivillige arbejde i LAFS. Så er muligheden her måske for dig, hvis du kender til lovgivningen om fleksjob og førtidspension, du kan fx være socialrådgiver, socialformidler, tidligere jobkonsulent eller lignende, der ønsker at få noget praktisk erfaring fra en frivillig organisation på dit CV, dette er dog ikke et must, praktisk erfaring og hjælp vil også være meget velkommen.

  læs mere

   

  LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
  Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
  Forstået