Velkommen til

Landsforeningen 

Af Fleks- og Skånejobbere

Er du på kanten af arbejdsmarkedet

Er du under udredning i kommunalt regi til et fleksjob eller førtidspension?

Vi kan rådgive dig og stiller kompetent bisidder til rådighed, hvis du er medlem.

Covid 19

På grund af Sundhedsstyrelsens  seneste restriktioner, har vi foreløbig og frem til ny udmelding fra Sundhedsstyrelsen, lukket sekretariatet for fysisk fremmøde.

Det betyder, at alle medarbejdere arbejder hjemmefra, men der vil ikke være ændringer ift. vores telefoniske vejledning.

LAFS er flyttet.

pr. 1. november 2020 kan du fnde os på adressen: Energivej 3, 4180 Sorø

Efterårstilbud

Meld dig ind i LAFS og få resten af årets medlemskab gratis.
Som gratis medlem får du adgang til vejledning og rådgivning via telefon og mail, tilbud om kurser, nyhedsbreve, cafèmøder m.m.
Som gratis medlem har du ikke adgang til vores bisidderordning – dette kræver at du er betalende medlem
LAFS er i tæt dialog med politikerne på Christiansborg og søger foretræde for beskæftigelsesudvalget, for at sætte fokus på uhensigtsmæssigheder i lovgivningen.
Vi er repræsenteret i ”Værdig Reform”, hvor 65 organisationer er repræsenteret.
Vi samarbejder med Dansk Arbejdsgiverforening og de faglige organisationer.
Vi rådgiver og vejleder borgere, jobcentre samt erhvervsliv omkring relevant lovgivning m.m.

NYT OM fleksjob i ægtefælles virksomhed

Vi har modtaget svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard efter vores foretræde i Beskæftigelsesudvalget i september.

Vi har sat spørgsmålstegn til svaret, da vi ikke mener det kan have sin rigtighed.

Link til spørgsmål og svar 

LAFS søger frivillige

Frivilligt arbejde 4 timer om ugen er det noget for dig, eller 2 timer? Har du lyst til at være en af dem som er med til at løfte det frivillige arbejde i LAFS. Så er muligheden her måske for dig, hvis du kender til lovgivningen om fleksjob og førtidspension, du kan fx være socialrådgiver, socialformidler, tidligere jobkonsulent eller lignende, der ønsker at få noget praktisk erfaring fra en frivillig organisation på dit CV, dette er dog ikke et must, praktisk erfaring og hjælp vil også være meget velkommen.

læs mere

 

Hvorfor et fleksjob?

Rummelighed på arbejdsmar-kedet er visionen om, at personer med nedsat arbejds-evne får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet.
Der er grundlæggende tale om personer i forskellige situationer:
Beskæftigede der på grund af f.eks. sygdom, handicap mm.  kan have svært ved at blive fastholdt eller inkluderet på arbejdsmarkedet. Personer der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne, mv.
Hovedelementerne i et mere rummeligt arbejdsmarked er at fastholde, forebygge og integrerer.

 • At fastholde beskæftigede, der har risiko for at blive afskediget som følge af alder, sygdom eller lignende.
 • At forebygge mod ulykker og nedslidning via en styrket arbejdsmiljøindsats, så flest muligt beholder den fulde arbejdsevne hele livet.
 • At integrere ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af, langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne eller lignende.

Fastholdelse hviler især på arbejdspladsernes loyalitet og ansvar over for allerede ansatte. Inklusion på arbejdsmarkedet handler både om arbejdspladsernes åbenhed over for udefrakommende og myndighedernes indsats for at hjælpe den ledige i job.

  Vejledning om fleksjob mv.

  Vejledningen knytter sig til kapitel 20 om fleksjob i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og omhandler de regler, der trådte i kraft den 1. januar 2013 som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Vejledningen omhandler endvidere reglerne om indsatsen for ledige i fleksjobordningen, der fremgår af afsnit III-IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  læs mere

  Psykiatrifonden og SIND har undersøgt hvordan kontakten med jobcenteret påvirker sygemeldte ledige.

  Læs svaret her

  Artikler

  Her enkelte uddrag, ellers gå til fanen Artikler for at læse mere

  Regeringen forlænger mulighed for digitale og telefoniske samtaler i...

  læs mere

  LAFS website benytter cookies og andre teknologier til statistik og optimering af indhold. Du kan altid slette cookies fra lafs.dk igen. Via linket nedenfor, kan du læse hvordan.
  Hvordan LAFS benytter teknologien, og hvordan du er beskyttet, kan du læse om her.
  Forstået